Meer dan 11.000 wetenschappers roepen ‘klimaatnoodtoestand’ uit
Tyfoon in China (2013) Foto: Photo News

Meer dan 11.000 wetenschappers uit 153 landen (onder wie 230 landgenoten) hebben een op ons afkomende ‘klimaatnoodtoestand’ uitgeroepen die tot “ongezien menselijk lijden” kan leiden

‘Wetenschappers hebben de morele verplichting de mensheid te waarschuwen voor eender welke existentiële bedreiging’, schrijven de ondertekenaars van een paper, door het vakblad Bioscience Magazine afgedrukt.

‘Niettegenstaande 40 jaar van wereldwijde klimaatonderhandelingen, zijn wij, op enkele uitzonderingen na, gewoon voort blijven doen en hebben wij in grote mate gefaald om deze netelige positie aan te pakken’, schrijft de alliantie van vorsers onder leiding van William Ripple en Christopher Wolf van de Oregon State University.

‘De klimaatcrisis is gekomen en accelereert sneller dan de meeste wetenschappers hadden verwacht’, waarschuwen zij.

Zes stappen kunnen volgens hen de ergste gevolgen van klimaatverandering milderen: vervangen van fossiele brandstoffen door koolstofarme hernieuwbare, het terugdringen van de uitstoot van polluanten als methaan, bescherming van ‘s werelds ecosystemen, het vooral eten van plantaardige voeding en minder dierlijke producten, het creëren van een koolstofvrije economie, en het stabiliseren van de wereldbevolking.

De wetenschappers zeggen ‘bemoedigd te zijn door een recente opflakkering van bezorgdheid’ over de klimaatcrisis. Ze voegen eraan toe bereid te zijn beleidsmakers bij te staan ‘in een juiste overgang naar een duurzame en billijke toekomst’. De mensheid moet “in actie komen om het leven op Planeet Aarde, onze enige woonst, te laten gedijen”.

De tekst werd ook ondertekend door een 230-tal Belgische wetenschappers, zo blijkt nog uit een bijlage bij het artikel in Bioscience Magazine.