Ilse Uyttersprot (CD&V) verliest alle schepenbevoegdheden, CD&V Aalst 'verbijsterd'
Schepen Ilse Uyttersprot en burgemeester Christoph D’Haese Foto: lds

De Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) heeft maandag tijdens het schepencollege besloten om alle bevoegdheden af te nemen van CD&V-politica Ilse Uyttersprot. Op papier blijft ze schepen, maar haar bevoegdheden - Sport, Cultuur en Jeugd - zullen voorlopig collectief uitgeoefend worden door het voltallige stadsbestuur. CD&V Aalst zegt in een reactie 'een en ondeelbaar' te zijn.

Het kabinet van burgemeester D’Haese spreekt in een verklaring van een ‘vertrouwensbreuk die zich de laatste tijd steeds nadrukkelijker manifesteerde tussen de meerderheid in het college enerzijds en één dissidente schepen anderzijds’.

Uyttersprot wordt ervan beschuldigd moedwillig 'vertrouwelijke informatie' te hebben gelekt en cijfers en denkpistes opzettelijk verkeerd te hebben voorgesteld. ‘Wanneer een lid van de meerderheid in tal van dossiers op ramkoers gaat met de Stad Aalst, is het niet langer mogelijk om te functioneren in een sfeer van vertrouwen, transparantie en loyaliteit’, luidt de verklaring.

D’Haese: ‘Deze maatregel was helaas noodzakelijk. De voorbije maanden hebben de meeste leden van het college zeer goed samengewerkt om het bestuursakkoord op een positieve manier gestalte te geven. Telkens was er echter één schepen die de eigen politieke agenda liet primeren op het algemeen belang. We willen niet dat de Aalsterse verenigingen en clubs het slachtoffer worden van de politieke spelletjes en de deloyale houding van mevrouw Uyttersprot.’

‘Valse aantijgingen’

Uyttersprot was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. In een bericht op Facebook zegt CD&V Aalst 'verbijsterd' te zijn. 'We verwerpen de motivering van de burgemeester. De aantijging van de lekken slaat nergens op, om de eenvoudige reden dat men niets kan lekken dat al publiek is. Alle stukken van de meerjarenbegroting zijn publiek toegankelijk. We aanvaarden niet dat één van de schepenen wordt geviseerd. We zijn één en ondeelbaar.'

D’Haese benadrukt wel dat hij wil blijven besturen met de christendemocraten. Het Aalsterse stadsbestuur bestaat uit N-VA, CD&V en Open VLD. ‘Laat alleszins duidelijk zijn dat dit geen motie van wantrouwen is tegenover CD&V, maar wel tegenover een schepen van die partij. Mevrouw Uyttersprot zette zich de facto buiten de meerderheid. De herschikking van de bevoegdheden is een logisch gevolg van die niet-constructieve houding.’

Het schepencollege zal het besluit evalueren op de eerstvolgende vergadering na de gemeenteraad van 17 december.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig