Pro League begrijpt dat fiscaal gunstregime niet houdbaar is
(themabeeld) Foto: gmax agency

De Pro League, de vereniging van de 24 profclubs, beseft dat het fiscaal gunstregime waarvan voetbalclubs en -spelers genieten, niet langer houdbaar is. Er is intussen immers een ruime politieke meerderheid in de maak om dat gunstige RSZ-tarief aan te pakken.

Het momentum is er, oordelen een aantal politieke partijen, om het RSZ-voordeel van beroepssporters weg te werken. Nu betaalt een profsporter 885 euro per maand aan sociale bijdragen, ook al heeft hij als voetballer een jaarloon van meer dan 1 miljoen euro.

‘In de nasleep van het fraudeschandaal rond de makelaars heeft het voetbal zelf de kans gekregen om er iets aan te doen. Maar er is niets gebeurd’, zegt Egbert Lachaert (Open VLD) in Het Laatste Nieuws. Hij heeft een ingrijpend voorstel klaar, toch als een sporter genoeg verdient. Hij wil het RSZ-forfait afschaffen en sporters die 84.000 euro of meer per jaar verdienen, belasten zoals gewone werknemers - aan 13,07% sociale bijdragen. Clubs moeten in zijn voorstel ook 10 procent sociale bijdragen betalen op de vaak hoge transfersommen. Ze behouden wel het voordeel dat ze maar een kleinere bijdrage van 5 procent moeten betalen op de lonen van de spelers. 

CD&V wil dan weer op de eerste loonschijf 15 procent sociale bijdragen heffen, plus extra solidariteitsbijdragen. Die zouden trapsgewijs oplopen tot 5 procent, afhankelijk van het loon. De partij wil vooral vermijden dat kleinere clubs de dupe zouden worden van een nieuw systeem dat de rijke clubs viseert.

Bij SP.A stelt parlementslid Joris Vandenbroucke zelfs voor om het gunsttarief voor profvoetballers helemaal af te schaffen. Beginnende sporters of kleinere sporttakken verdienen wel steun, zegt de partij. Maar dat moet door de gewestregeringen worden geregeld, de gewesten zijn immers bevoegd voor sportbeleid.

Vlaams Belang werkt ook aan een voorstel, maar is bereid een ander voorstel te steunen als dat in de lijn van hun plan ligt.

De voorstellen zullen op korte termijn behandeld worden in de Kamercommissies Financiën en Sociale Zaken. De verwachting is dat er nog gediscussieerd zal worden over punten en komma’s, maar dat er een meerderheid gevonden zal worden - zelfs bij gebrek aan een federale regering. Lachaert mikt de start van het volgende voetbalseizoen.

Reactie Pro League
De Pro League beseft naar eigen zeggen dat de huidige RSZ-voordelen maatschappelijk en politiek niet langer verdedigbaar zijn. Sinds het uitbreken van het voetbalschandaal vorig jaar deden de profclubs zelf al een aantal simulatie-oefeningen om  met een voorstel op de proppen te komen.

Dat moet tegemoet komen aan de politieke en maatschappelijke verzuchtingen, maar het mag tegelijk ook niet de concurrentiepositie van de Belgische clubs in de Europese competitie in het gedrang brengen, aldus de voetbalclubs. De Pro League wijst erop dat in veel landen voetbalclubs van een fiscaal en sociaal gunstregime genieten.
 

Voorstel gelanceerd in De Standaard

Eerder schreef docent arbeidseconomie (UGent) Stijn Baert in deze krant al een opiniestuk over de zaak.  Hij stelde toen voor dat men de eerste honderden euro’s die sporters verdienen, vrijstelt van RSZ-lasten. Voor alles wat boven die eerste euro’s wordt verdiend, wordt de volle pot van 38 procent geïnd. Niet alleen in het voetbal, maar in alle sporten. Zo zal een weinig verdienende sporter duidelijk minder dan 38 procent afdragen, terwijl een topverdiener dicht tegen die 38 procent zal zitten.

Op die manier realiseren we wat de originele RSZ-korting beoogde: wie weinig verdient met haar/zijn sport toch iets meer van een korte carrière laten overhouden, schreef Baert. En op die manier wordt de RSZ-korting herverdeeld van rijke naar arme sporttakken en van rijke naar arme clubs.