Hoeveel belasting moet ik betalen op mijn groepsverzekering na brugpensioen?
Foto: hollandse hoogte / David Rozing

In september 2019 ben ik 65 jaar geworden en ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor was ik al 9 jaar met brugpensioen. Hoeveel belasting moet ik betalen op mijn groepsverzekering: 10 % of 16,5 %?

F.R.

In uw geval is het ‘normale' tarief van 16,5  % van toepassing op uw groepsverzekering. Inclusief een provisie voor de gemeentebelasting wordt er 16,66 % bedrijfsvoorheffing ingehouden ...