Wallonië verklaart de oorlog aan het everzwijn

Everzwijnen veroorzaken te veel verkeersongevallen en andere schade, vindt de Waalse minister van Landbouw.

In Vlaanderen hebben delen van Limburg en Antwerpen af te rekenen met almaar driestere everzwijnen. Maar beneden de taalgrens – waar onder everzwijnen ook de besmettelijke Afrikaanse varkenspest rondgaat – is de situatie veel erger. En dat noopt tot drastische maatregelen, zo is gebleken na overleg tussen Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR), het Waalse ministerie van Landbouw en Natuur en de jagersverenigingen.

Boven de rivieren Samber en Maas, een grens die min of meer samenvalt met een denkbeeldige lijn tussen de steden Charleroi, Namen en Luik, moet het aantal everzwijnen tot nul worden herleid. Volgens Borsus veroorzaken de dieren, die in deze eerder stedelijke regio enkele jaren geleden totaal niet voorkwamen, te veel verkeersongevallen, schade aan tuinen, landbouwgewassen en bossen, en dreigen er ook problemen qua volksgezondheid.

Ten zuiden van Samber en Maas – een meer bosrijke omgeving – moeten jagers het aantal everzwijnen fors naar beneden brengen. Daarbij worden percentages tussen de 50 en de 80 procent genoemd, wat volgens specialisten betekent dat er vele duizenden everzwijnen moeten worden bejaagd.

Borsus wil nu met specialisten een telsysteem uitwerken, zodat enigszins duidelijk wordt hoeveel everzwijnen er in de diverse Waalse regio’s opduiken. Zo kunnen aan jachtverenigingen streefcijfers worden opgelegd.

Experts zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen van Borsus. ‘Everzwijnen zijn en blijven zeer schichtige dieren, die enorm moeilijk te bejagen zijn’, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. ‘Het zal een volgehouden inspanning vergen om in een bepaalde Waalse regio alle everzwijnen te laten verdwijnen.’ Hij wijst ook op de rol van de jagers in het plan van Borsus, ‘terwijl we weten dat net jagers verantwoordelijk waren voor het voortdurend uitzetten van everzwijnen, waardoor we nu met deze enorme aantallen zitten’.

Tussen juli 2018 en februari van dit jaar werden in Wallonië meer dan 35.000 everzwijnen afgeschoten, goed voor 150 exemplaren per dag. Ter vergelijking: in Vlaanderen werden gedurende heel 2018 zo’n 1.600 everzwijnen geschoten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig