Werken aan Nederlands Formule 1-circuit van Zandvoort mogen doorgaan van rechter
Foto: Chris Schotanus/Essay produkties

De werken aan het racecircuit in de Nederlandse gemeente Zandvoort, ter voorbereiding van een Formule 1-wedstrijd in mei volgend jaar, mogen doorgaan. De rechtbank in Haarlem heeft de bezwaren van natuurorganisaties dinsdag afgewezen.

Diverse organisaties hadden een kortgeding aangespannen. Ze vinden dat de werkzaamheden te ingrijpende gevolgen hebben voor rugstreeppadden en zandhagedissen die in het duingebied rond het racecircuit leven. Maar de rechter 'ziet geen grond om aan te nemen dat met het verlies van dit beperkte gebied afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad en zandhagedis'.

Met de aanpassingen aan het circuit zal maximaal twee hectare leefgebied definitief verloren gaan. De overige acht hectare zal 'weer beschikbaar komen voor de rugstreeppad en zandhagedis', als het werk gedaan is. Padden en hagedissen in de directe omgeving van het circuit zijn bovendien al gevangen en verderop uitgezet.

'Een dwingende reden van groot openbaar belang'

De rechter is het met de provincie en het circuit eens dat het organiseren van de Grand Prix 'een dwingende reden van groot openbaar belang' is. Tijdens de zitting hadden de natuurorganisaties betoogd dat met de Formule 1 alleen commerciële belangen zijn gediend, maar de rechter wijst op de statuur van het evenement en op 'de grote maatschappelijke belangstelling' ervoor.

Om de grote bezoekersstroom in goede banen te leiden, worden rond het circuit onder meer nieuwe paden aangelegd, tijdelijke tribunes gebouwd en een tunnel gegraven. Ook in de afweging van de provincie dat tribunes nodig zijn om te voorkomen dat bezoekers het duingebied vertrappen kan de rechter zich vinden.

Met deze uitspraak is de juridische strijd nog niet afgelopen. Vrijdag wordt het volgende kortgeding behandeld. Milieuorganisatie MOB vindt dat de rechtbank de Formule 1 zelf moet verbieden, omdat het racespektakel leidt tot meer schadelijke stikstofuitstoot in beschermd duingebied.

Werken aan Nederlands Formule 1-circuit van Zandvoort mogen doorgaan van rechter
Foto: ROBIN UTRECHT