Bisschoppen Amazone willen dat priesters kunnen huwen
Foto: afp
Begint in het Amazonegebied een revolutie binnen de katholieke kerk?

De bisschoppen uit deze regio hebben paus Franciscus voorgesteld het mogelijk te maken dat getrouwde mannen daar tot priester worden gewijd, dat vrouwen ‘permanent diaken’ kunnen worden en in die rol veel taken van priesters kunnen overnemen, en dat in de liturgie meer ruimte komt voor inheemse – volgens critici heidense – elementen.

Volgens de bisschoppen uit het uitgestrekte Amazonegebied zijn deze vergaande stappen nodig als reactie op het enorme tekort aan priesters daar. De af­gelopen drie weken is daarover in Rome gesproken op de Amazone-synode.

Grotere rol voor vrouwen

Sommige deelnemers zien deze synode als een laboratorium voor heel de katholieke kerk – een teken ook dat Rome en de westerse wereld niet meer leidend zijn. Critici vrezen dat nu ook elders in de wereld wordt gedacht aan getrouwde priesters en een grotere rol voor vrouwen. Dat leidde zelfs tot ceremonies en gebeden waarmee de duivel uit het Vaticaan verdreven zou moeten worden. Volgende maand beginnen de Duitse bisschoppen aan een eigen synode naar aanleiding van het seksueel misbruik door priesters, met een plan daarbij ook het celibaat ter discussie te stellen. In het slotdocument staan veel mitsen en maren. Over de getrouwde priester bijvoorbeeld. Dat moet iemand zijn die hoog wordt geacht in zijn gemeenschap en een stabiel familieleven heeft.

Over de rol van vrouwen wordt ‘meer studie’ voorgesteld. Ook voorstellen om in de liturgie ruimte te maken voor lokale culturele gewoontes, moeten nog bekeken worden. Uiteindelijk blijft het de paus die moet bepalen welke voorstellen het halen.