Betalen wij nog bijdragen voor het Zilverfonds van ons pensioen?
Foto: rr

Van mijn pensioen wordt iedere maand ongeveer 75 euro ingehouden met als vermelding ‘ziv-bijdrage’. Is dat voor het Zilverfonds? Als iedere gepensioneerde maandelijks zo’n bedrag stort, dan moet daar toch al een reusachtig bedrag in zitten? Wat gebeurt er met al dat geld?

V.B.P.

De ziv-bijdrage die u iedere maand betaalt, heeft niets te maken met het Zilverfonds. Het Zilverfonds werd in 2001 opgericht als financiële buffer tegen de vergrijzing maar werd het in 2016 terug ...