De stad Antwerpen zet op advies van de lokale politie het proefproject met ‘vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voorlopig stop. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

In februari van vorig jaar startte Antwerpen met het proefproject op het kruispunt Londenstraat, Kattendijkdok-Oostkaai en Bordeauxstraat op het Eilandje. De lichten­regeling met ‘vierkant groen’ houdt in dat alle ­fietsers en voetgangers op de vier takken tegelijk groen licht hebben om over te steken, zonder con­flicten met gemotoriseerd ­verkeer.

Maar nu stopt het stadsbestuur met de verdere uitrol, omdat de nieuwe wegcode die in mei van kracht werd te onduidelijk zou zijn. De Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) begrijpt de beslissing.

‘Bromfietsen klasse A en speedpedelecs mogen op het fietspad rijden, maar mogen geen gebruikmaken van vierkant groen’, zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. ‘Zij zouden dus plots op de rijbaan moeten wachten samen met de auto’s om groen licht te krijgen. Dat is een vreemde situatie.’

Ook rond aanrijdingen tussen zwakke weggebruikers tijdens dat vierkant groen zou er onduidelijkheid bestaan, met name over wie er in welke situatie in fout is. Of de maatregel überhaupt de verkeersveiligheid ten goede komt, wordt nog volop geëvalueerd.

‘Er zijn positieve elementen, maar niet als er sprake is van ongelijke stromen’, zegt De Dobbeleer. ‘Als er van één kant heel veel fietsers komen en van de andere kant slechts enkelen, hebben die laatsten het moeilijk om die stroom te dwarsen.’