Brussel gaat voor slimme kilometerheffing: ‘Blijven niet wachten op andere gewesten'
Foto: FRED DEBROCK

De Brusselse regering heeft donderdag de definitieve versie van haar klimaatplan goedgekeurd. Een van de opvallende maatregelen is dat het gebruik van de auto in Brussel binnenkort zal worden belast. Daarnaast zouden alle auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2035 verboden worden. ‘We gaan niet blijven wachten op de andere gewesten’, zei Sven Gatz (Open VLD), Brussels minister van Financiën.

België moet ten laatste op 31 december 2019 een nationaal energie- en klimaatplan voor 2030 bezorgen aan de Europese Commissie. De Brusselse regering heeft donderdag al haar deel van het plan goedgekeurd én voorgesteld.

Om de Europese doelstellingen te halen, zet de Brusselse regering fors in op duurzame mobiliteit. Op de planning staat onder meer de invoering van een algemene zone 30, circulatieplannen en een groene autofiscaliteit. Lees: een slimme kilometerheffing. Dat geld wil de Brusselse regering gebruiken om investeringen te doen in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en voetgangersboulevards. ‘Zo willen we legitieme alternatieven aanbieden voor de wagen’, zei Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit (Groen) tijdens de persvoorstelling.

Van den Brandt: ‘Met mobiliteit als startpunt van de transitie, wint deze stad twee keer. Niet alleen halen we zo de Europese doelstellingen, onze stad wordt er ook echt beter van. Ze wordt aangenamer, groener, veiliger, en de lucht wordt schoner.’

Fiscale hervorming

Eind augustus leidde de aankondiging van Van den Brandt dat Brussel een slimme kilometerheffing wilde invoeren, en dat zonder te wachten op Vlaanderen en Wallonië, nog tot ophef. Nu blijkt duidelijk dat de hele Brusselse regering achter de invoering staat van zo’n heffing. Daardoor zullen op termijn ook de pendelaars van buiten Brussel betalen om in de hoofdstad rond te rijden.

‘Het gebruik van de wagen in Brussel zal belast worden. Er komt een systeem waarbij iedereen betaalt’, zei Sven Gatz (Open VLD), minister van Financiën, donderdag. Via een hervorming van de verkeersfiscaliteit, die hij in de lente van 2020 wil presenteren, zal de Brusselaar gecompenseerd worden. ‘De belastingen op autobezit zullen dalen. Die belastingshervorming zal natuurlijk enkel voor de Brusselaars gelden. Maar wij willen niet blijven wachten op de anderen.’

Brusselse automobilisten zullen (een deel van) de slimme kilometerheffing dus kunnen recupereren via hun belastingen, Vlaamse en Waalse pendelaars niet. Gatz: ‘We komen met een sluitend juridisch, administratief en operationeel kader.’

Dieselban

Verder blijft de Brusselse regering de ambitie koesteren om dieselwagens tegen uiterlijk 2030 te verbieden, benzine- en lpg-wagens worden tegen ten laatste 2035 verboden. Al vanaf 2022 zouden de meest vervuilende motorfietsen verboden kunnen worden. Ten slotte wordt de controle op de lage-emissiezone versterkt, onder meer voor buitenlandse voertuigen.

Automobielfederatie FEBIAC reageert ‘ongerust’ op de aankondiging dat Brussel in de nabije toekomst auto’s met verbrandingsmotoren gaat weren. ‘Deze forse aankondiging is onmogelijk haalbaar en wordt dus geen realiteit zonder een nog duidelijker en krachtdadiger plan’, zegt ze.

Naast mobiliteit staat het Brusselse klimaatplan ook stil bij de uitstoot door gebouwen. Zo wil de Brusselse regering het aantal jaarlijkse renovaties verdrievoudigen door fors meer isolatiepremies te verstrekken, zowel voor de burgers als voor de ondernemingen.