Voorzitterskandidaten MR kruisen de degens (niet) in atypisch debat
Georges-Louis Bouchez in debat met de andere kandidaat-voorzitters van de MR. Foto: Bart Dewaele

Slechts één kandidaat-voorzitter kwam op het debat voor de militanten aanzetten met gedrukte kleurenfolders van zijn programma. U raadt nooit dewelke.

Het grote debat van de kandidaat MR-voorzitters begint met een verrassing. Georges-Louis Bouchez (MR) is er een halfuur op voorhand in de Expo van Namen. Een ommezwaai die te danken blijkt aan een afspraak ...