KMI noemt hitte van 24 en 25 juli uitzonderlijk met verhoogd risico voor fruitsector
Foto: Pol De Wilde - VUM

De hitte van 24 en 25 juli was uitzonderlijk en mogelijk schadelijk voor de fruitsector. Dat blijkt volgens minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) uit een advies van het KMI.

Er volgt een bevraging bij de lokale besturen om de mogelijke schade in te schatten. Dat heeft Crevits geantwoord op een vraag van Open VLD-parlementslid Steven Coenegrachts.

De landbouwsector werd afgelopen zomer geconfronteerd met verschillende hittegolven en een lange periode van droogte. De sector drong daarom aan op een erkenning als landbouwramp. ‘Volgens eerste voorlopige en voorzichtige ramingen zou de schade in de landbouw eind juli al rond de 50 miljoen bedragen. Ze is gedurende de zomermaanden alleen maar toegenomen’, aldus Open VLD’er Steven Coenegrachts.

Advies

Volgens Crevits is eind juli een advies gevraagd aan het KMI. ‘Die concludeerde dat de hitte op 24 juli en 25 juli als uitzonderlijk kan worden beschouwd en dat er een verhoogd risico kon zijn van het fenomeen “zonnebrand” in de fruitsector. Er volgt nu een bevraging bij de lokale besturen om de mogelijke schade in te schatten. Ik zal ook voor droogteschade een advies aan het KMI vragen vooraleer verdere beslissingen te nemen’, aldus minister Crevits.

Impact

Verder blijkt volgens Crevits uit de opbrengstcijfers dat de impact van de droogte op de landbouw globaal minder groot was dan de twee vorige zomers. Dat heeft dan onder meer te maken met het feit dat de droogte later in het seizoen optrad en de gewassen al een betere start hadden in het voorjaar. Bovendien viel er goed gespreid toch wat neerslag die door de gesloten gewassen maximaal werd benut.

Crevits: ‘De schade aan de meeste gewassen bleef dan ook eerder beperkt door goede groei tot in juli. Er was minder een eenduidig patroon in verschillende teelten en verschillende regio’s vast te stellen zoals dit wel het geval was in 2018. Vele teelten konden zich hernemen door de neerslag na de warmste periode en de opbrengstverliezen bleven daardoor beperkt’.