Afkoop studiejaren kampt met lange wachttijden
Archiefbeeld Foto: BELGAIMAGE

Er is een lange wachttijd voor wie studiejaren wil afkopen om een hoger pensioen te krijgen. Het kan maanden, of zelfs meer dan een jaar duren.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) belooft na te gaan of het aantal ambtenaren dat wordt ingezet om de dossiers af te handelen wel volstaat.

De regering-Michel besliste in 2017 dat ook werknemers uit de privésector, net als ambtenaren, studiejaren moeten kunnen afkopen. De afgekochte jaren tellen dan mee in de berekening van het pensioenbedrag. De deadline voor deze regeling is 1 december 2020. Per studiejaar moet een bedrag van 1.530 euro worden betaald. Omgekeerd levert zo’n studiejaar elk jaar een surplus van 273 euro bruto of meer op in de uitbetaling van de pensioenen.

Via de website MyPension dienden 22.112 mensen een vraag of aanvraag in. Eind augustus hadden 7.444 mensen een antwoord gekregen. Het aantal verzakingen door de aanvragers zelf en weigeringen door de Pensioendienst mee in rekening gebracht, bleken er volgens Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), die de vraag stelde aan Bacquelaine, eind augustus 11.765 dossiers in de wachtrij te zitten. En het probleem is dat die lijst nog langer wordt, erkent ook minister Bacquelaine.

Het gevolg is dat mensen maanden, soms zelfs een jaar moeten wachten alvorens ze een antwoord krijgen. ‘Sommigen hebben in november 2018 een dossier of vraag ingediend en nog niets vernomen. Dat mensen zich goed willen informeren, is evident, want het afkopen van meerdere studiejaren, dat gaat toch snel over enkele duizenden euro’s’, zegt Lanjri, die de wachttijd onaanvaardbaar vindt. ‘Elke vraag of aanvraag zou binnen de maand moeten worden afgehandeld.’

De minister merkt op dat de regering budget had uitgetrokken voor de aanwerving van bijkomende ambtenaren om de aanvragen te behandelen. Hij laat nagaan of het aantal personen dat waarvoor is toegewezen, toereikend is. Volgens de pensioendienst worden de termijnen hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in bepaalde dossiers een beroep moet worden gedaan op derden. Zo is het vaak noodzakelijk dat diploma’s worden gecheckt alvorens te kunnen bevestigen of ze kunnen worden geregulariseerd. In veel dossiers hangt de dienst ook af van Defensie voor de gegevens van de militaire dienst.

Volgens Bacquelaine heeft het probleem niets te maken met MyPension, maar met de backofficediensten die de vragen behandelen. In elk geval tikt de klok, want de deadline om een dossier in te dienen, ligt op 1 december 2020. Bovendien verliest de overheid daardoor inkomsten, aldus Lanjri. De operatie moet 80 miljoen euro per jaar opleveren, maar de teller zou nog maar op een kleine 20 miljoen euro staan.