Heel Vlaams-Brabant ondertekent nieuw klimaatengagement, behalve Boutersem
Themabeeld: Landschap in Boutersem. Foto: Peter De Meirsman uit Boutersem

Vierenzestig Vlaams-Brabantse gemeenten hebben een verklaring ondertekend waarin ze zich engageren om extra inspanningen te doen voor het klimaat. Enkel Boutersem doet niet mee. ‘Wij kiezen ervoor om energie te steken in de uitvoering van de bestaande milieuplannen’, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V).

Boutersem is de enige gemeente uit de provincie Vlaams-Brabant die het klimaatengagement niet ondertekende in het provinciehuis. ‘De gemeente stelt op dit moment al hoge eisen aan onze diensten om alle beleidsdoelstellingen uit te kunnen voeren’, legt de burgemeester uit. ‘We gaan onder meer nieuwe fietspaden aanleggen, investeren in nieuwe schoolgebouwen, waterzuivering en de uitbouw van het bomenbestand. Als we nu nog toetreden tot nieuwe plannen, zal dat de uitrol van de bestaande plannen enkel maar vertragen’, vindt hij.

De plannen van Boutersem zijn volgens de burgemeester niet te verenigen met het klimaatengagement. ‘Er werd ons duidelijk gemaakt dat we de nodige tijd en energie moesten steken in het engagement, maar wij kiezen ervoor om onze bestaande plannen uit te voeren in plaats van nieuwe te maken.’

De burgemeester is voor alle duidelijkheid niet tegen het plan. ‘Ik wens de burgemeesters heel veel succes toe, maar wij weten waar we naartoe willen, en steken onze energie daar in.’

Klimaatengagement

De vierenzestig gemeenten ondertekenden vrijdag het engagement in Leuven. Ze verbinden zich ertoe maatregelen te treffen om minder CO2 uit te stoten, de effecten van klimaatverandering te milderen, alle relevante actoren te betrekken bij de opmaak van het klimaatbeleid en zelf het goede voorbeeld te geven.

Tot het engagement behoren maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening (kernversterking, ruimte voor hernieuwbare energie, versterking open en groene ruimte ...), gebouwen (vermindering energieverbruik in de eigen gebouwen en stimuleren van inwoners om duurzaam te ver/bouwen ...), mobiliteit (ambitieus fiets- en tragewegenbeleid, uitbouw van openbaar vervoer, stimuleren van bezit van voertuigen op elektriciteit of waterstof, deelauto’s ...), klimaatadaptatie (meer groen en ruimte voor water om effecten klimaatverandering tegen te gaan ...) en hernieuwbare energie (zon, wind, restwarmte ...).

Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA), bevoegd voor milieu, stelde dat lokale besturen heel wat hefbomen in handen hebben om het verschil te maken op het vlak van zowel beperking van de CO2-uitstoot als aanpassing aan de klimaatverandering. De provincie wil gemeenten ondersteunen bij de opmaak van klimaatactieplannen en ook financiële middelen ter beschikking stellen voor lokale acties. Tegelijk hoopt Nevens dat de nieuwe gemeentebesturen bij de actuele opmaak van de meerjarenplanning ook zelf in de nodige middelen zullen voorzien om te investeren in duurzame projecten.