Eerste stap naar havenfusie Antwerpen-Zeebrugge
De haven van Antwerpen is de tweede grootste in Europa. Foto: Jimmy Kets

De bestuurders van de havens van Antwerpen en van Zeebrugge hebben het licht op groen gezet voor onderhandelingen over een fusie.

Sinds begin 2018 onderzoeken de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge de haalbaarheid en wenselijkheid van een ‘intensievere samenwerking’ tussen de twee zeehavens. Op basis van een analyserapport door het consultantkantoor Deloitte en Laga vinden de twee havens nu de tijd rijp voor de start van echte fusiegesprekken.

Volgens het rapport van Deloitte en Laga zijn beide havens ‘in hoge mate complementair’ en laat een ‘verregaande samenwerking toe sneller en beter in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering.’

Deloitte waarschuwt dat een samenwerking ‘enkel een win-win oplevert voor beide havens als er een verregaande integratie komt tussen beide havenbesturen’. Concreet zal het gaan om een fusie of komt er een holding boven de twee havens.

De bestuurders van Port of Zeebrugge en Port of Antwerp denken dat het gehele traject een doorlooptijd van twee jaar zal vergen.

Profiel Zeebrugge

Zeebrugge is een belangrijke roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven, met een jaarlijkse totale goederenoverslag van ruim 40 miljoen ton. Zeebrugge focust zich voorts op de overslag van conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in het minst op de behandeling van nieuwe wagens en ‘high & heavy’-ladingen. Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld.

Profiel Antwerpen

Als tweede grootste haven van Europa is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo’n 235 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.