Gerecht vernietigt effectentaks
Foto: Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie

Het Grondwettelijk Hof heeft de effectentaks vernietigd.

De rechters beslisten om de omstreden heffing integraal te vernietigen. De al betaalde bedragen kunnen weliswaar niet worden teruggevorderd, maar de belasting mag voortaan niet meer worden geheven. Het Grondwettelijk Hof had het er moeilijk mee dat de heffing, die geheven wordt op effectenrekeningen met een waarde van meer dan 500.000 euro, niet voor alle vermogensbestanddelen op de rekening geldt. Derivaten en swaps bijvoorbeeld zijn niet onderhevig aan de heffing. Dat kon niet door de beugel, ook al omdat er geen redelijke verantwoording was voorzien in de wet.

Een ander bezwaar was dat buitenlandse banken verplicht zijn om in ons land een ‘aansprakelijke vertegenwoordiger’ aan te stellen, die persoonlijk aansprakelijk is voor de inning van de taks. Dat belemmert de toegang van buitenlandse banken tot de Belgische markt, omdat dit een extra kostenpost vormt.

‘De effectentaks is een misbaksel’, zegt advocaat Philippe Renier. ‘Men heeft niet de politieke moed gehad om alle vermogensbestanddelen te belasten. Dit is nu het gevolg’.

Volgens Renier is reparatiewetgeving niet mogelijk, omdat het Hof de wet integraal heeft vernietigd. In theorie zou er een heel nieuwe wet gestemd kunnen worden, maar die zou dan vanuit het parlement moeten worden ingediend omdat de regering in lopende zaken is.