Honderdduizenden Congolezen op zoek naar voedsel, water en onderdak
Een vluchtelingenkamp in Ituri. Foto: BELGAIMAGE

In de noordoostelijke Congolese provincie Ituri zijn momenteel 360.000 mensen op de vlucht voor geweld. Zij hebben geen voedsel, water, onderdak en medicijnen. Elf ngo’s kaarten de situatie in de regio aan. 'Dit is slechts een van de vele humanitaire crises in de DRC.'

Volgens de ngo's is er voor slechts 40 procent van de benodigde humanitaire hulp in Congo financiering. ‘Er werden geen lessen getrokken uit de crisis van 2018’, klinkt het. Toen werd 'nog' voor 46 procent van de benodigde 1,7 miljard dollar geld gevonden. 

Geweld

In het noordoostelijk gelegen Ituri is het geweld sinds een vijftal maanden opnieuw opgeflakkerd. Al honderden mensen werden er gedood, vooral rond de steden Djugu en Mahagi. De oorzaken voor het toegenomen geweld zijn volgens de ngo's meervoudig en complex. Wat wel vaststaat, is dat de situatie bestaande spanningen tussen de lokale gemeenschappen verder aanwakkert.

Besmet water

De meeste ontheemden leven in kwetsbare gastgezinnen. Anderen wonen in drukke openbare plaatsen, zoals kerken en scholen, of proberen te overleven in overvolle tijdelijke kampen.

De ngo Oxfam meldt dat er voor veel vluchtelingen niets anders opzit dan met ernstig besmet water te drinken. Door te overnachten op precaire schuilplaatsen lopen meisjes en vrouwen bovendien een verhoogd risico op seksueel geweld. ‘Veel mensen die in overvolle kampen leven en hoge ondervoedingscijfers: dat zijn ingrediënten om de snelle verspreiding van ziekten te bevorderen,’ zegt Martine Villeneuve, directeur van de Danish Refugee Council. Vermijdbare ziektes zoals mazelen, polio en malaria kosten in Oost-Congo elke dag weer mensenlevens

Voedselonzekerheid en ebola

15,6 miljoen van de ruim 80 miljoen Congolezen leven in ernstige voedselonzekerheid. De situatie is het meest ernstig de oostelijke provincies zoals Ituri, Zuid-Kivu en Tanganyika. Daar leeft 12 tot 15 procent van de bevolking net niet in hongersnood.

Daarbovenop komt ook nog de ebola-epidemie in het oosten van het land. Ook Ituri werd door die epidemie getroffen.