Geen akkoord over hoger minimumloon
Themabeeld. Foto: Photo News
Er komt voorlopig geen verhoging van de minimumlonen. Het ABVV vindt de voorgestelde verhoging met 1,1 procent te weinig.

De sociale partners leken vorige week op weg naar een akkoord om de minimumlonen in ons land tegen april volgend jaar met 3,5 procent te laten stijgen. In de zogenaamde Groep van Tien waren vakbonden en werkgevers het er principieel over eens geraakt dat er in november een verhoging met 1,1 procent (boven op de index) zou worden doorgevoerd en dat er in april nog eens 2,4 procent moest bijkomen, meldde De Tijd. De werkgevers eisten wel compenserende maatregelen voor die verhoging, en de regering – die in lopende zaken is – zou nog groen licht moeten geven.

Maar een week later heeft de Groep van Tien, die vanochtend samenzat, nog altijd geen definitief akkoord. Daardoor komt er voorlopig ook geen verhoging van de minimumlonen met 1,1 procent, waarover begin dit jaar wél al een akkoord werd bereikt. Die verhoging moest in juli van kracht gaan, maar de socialistische vakbond ABVV weigerde de cao binnen de Nationale Arbeidsraad te ondertekenen, omdat ze die te weinig vond.

De andere partners aan tafel hekelen de houding van de socialistische vakbond en wijzen erop dat door het uitstel de laagste inkomens nu al loon mislopen. 'Als in oktober de NAR-cao niet wordt getekend, bedraagt het verlies voor de mensen met minimumloon alvast 90 euro. #wegisweg', schrijft ACV-voorzitter Marc Leemans op Twitter.

Het overleg zou volgende week worden verdergezet.