Platform tegen Energiearmoede vraagt 30 miljoen extra
Foto: IMAGEGLOBE

Het Platform tegen Energiearmoede wil dat er een einde wordt gemaakt aan de bevriezing van het Fonds Gas en Elektriciteit, een fonds dat de meest kwetsbare mensen aan energie helpt.

Het platform vraagt ook een herziening van het indexeringsmechanisme, waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de energiefactuur en de energiearmoede. Alles samen is voor de financiering van het fonds jaarlijks 30 miljoen euro extra nodig, zegt het platform woensdag in een persbericht.

Het Fonds Gas en Elektriciteit is een werkmiddel voor de OCMW’s om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen. In 2017 konden meer dan 120.000 gezinnen er een beroep op doen. Maar het Platform tegen Energiearmoede hekelt dat de financiering van het Fonds al sinds 2012 bevroren werd, terwijl de noden wel zijn blijven toenemen.

‘Sinds 2012 werden de middelen van het fonds geblokkeerd op 53 miljoen euro, terwijl het bedrag volgens de wettelijk bepaalde indexering in 2019 zou zijn gestegen tot 59 miljoen euro. Gecumuleerd beloopt het bedrag dat niet aan de OCMW’s werd toegekend, zo al op tot 21 miljoen’, schrijft het platform.

‘Bovendien zou het fonds, zelfs indien de indexering was toegepast, te weinig middelen hebben om te voldoen aan de noden’, klinkt het voorts. Het budget is niet afgestemd op de evolutie van de armoede en houdt al evenmin rekening met de evolutie van de energiefactuur, luidt de kritiek.

Voor de financiering denkt het platform in de eerste plaats aan een tussenkomst van de FOD Economie, zoals momenteel ook al gebeurt voor het Sociaal Stookoliefonds.

Het Platform tegen Energiearmoede verenigt onder meer leveranciers en distributeurs, OCMW-koepels, consumenten- en armoede-organisaties, regulatoren en academici.