‘Preventieve gezondheidszorg is een federale aangelegenheid’, zo ging Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmorgen uit de bocht. Preventie is volgens zijn regeerakkoord juist één van de speerpunten van het Vlaamse Welzijnsbeleid.

‘We zetten met de Vlaamse regering in op ziekenhuisbouw en op geestelijke gezondheidszorg. Maar rond preventie ligt het leeuwendeel van de bevoegdheden op federaal vlak’, zo wimpelde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmorgen een vraag af van een studente op het openingscollege Politicologie aan de UGent. Dat herhaalde hij daarna nogmaals: ‘Je kunt dat wat opentrekken, sport is bijvoorbeeld een Vlaamse bevoegdheid en sporten komt het preventieve ook ten goede. Maar de echt georganiseerde preventieve gezondheidszorg is een federale aangelegenheid.’

Niets is minder waar. De preventieve gezondheidszorg is al jarenlang een Vlaamse bevoegdheid en een belangrijk beleidsonderdeel van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘De bulk van het globale gezondheidszorgbeleid zit nog federaal. Maar wat preventie betreft, zit de bulk bij de gemeenschappen’, geeft ook de woordvoerder van Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) aan.

‘Zeker niet onbelangrijk’

Meer nog, in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering worden preventie en vroegdetectie zelfs uitdrukkelijk aangestipt als ‘speerpunten binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid’. De regering-Jambon wil de komende legislatuur onder meer het Preventiedecreet herzien en de rol van de lokale besturen en eerstelijnszones versterken. Een goede mondhygiëne wordt een nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling en de regering wil concrete maatregelen nemen om de verdere opmars van obesitas en diabetes tegen te gaan. De lijst met preventieve maatregelen gaat zo nog pagina’s verder, met onder meer aandacht voor preventieve kankerscreening, vroegtijdige opsporing van zelfdzame ziekten, zelfmoordpreventie en zelfs stressbeheersing vanaf de kleuterklas.

Kortom: preventieve gezondheidszorg is dus wel degelijk een belangrijk onderdeel van het Vlaamse beleid. ‘Het hangt er natuurlijk van af hoe je preventie precies definieert, dat zit nog altijd wat verspreid over de verschillende niveaus’, nuanceert de woordvoerder van Jambon. ‘Beter voorkomen dan genezen, is daarbij inderdaad het motto van deze regering. Hij wilde alleszins niet de indruk wekken dat de preventieve bevoegdheden die Vlaams zitten, onbelangrijk zijn.’