Advocaat Puigdemont: ‘Zijn lot ligt in handen van rechter, niet politiek’
Foto: REUTERS

Paul Bekaert, de advocaat van de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont, vindt het merkwaardig dat er een nieuwe Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd tegen Puigdemont, maar niet tegen drie andere gevluchte ministers.

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft maandag een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont voor opruiing en verduistering. Het aanhoudingsbevel is intussen in België gearriveerd, maar nog niet op het parket van Brussel. Nu de andere Catalaanse separatisten veroordeeld zijn, is de kans groter dat Puigdemont uitgeleverd zal worden.

Paul Bekaert, de advocaat die Puigdemont vertegenwoordigt, is niet verrast door het nieuwe aanhoudingsbevel. ‘Het gerucht deed al langer de ronde’, vertelt hij op Radio 1 bij De wereld vandaag. ‘Wat wel merkwaardig is, is dat er enkel een Europees aanhoudingsmandaat is uitgevaardigd tegen de president, en niet tegen de drie andere gevluchte ministers. Maar ik ben nog maar pas in het bezit van het mandaat en moet het nog bestuderen, het is mij dus nog niet duidelijk waarom.’

Puigdemont zelf had even daarvoor op een persconferentie in Brussel al zijn ontgoocheling gedeeld over de veroordeling van de Catalaanse separatisten, en noemde het vonnis 'een strategie van repressie en wraak’ door de Spaanse staat.

‘Alles is nog mogelijk’

Wat wel al zeker is, is dat Puigdemont niet langer wordt beschuldigd van rebellie, maar enkel van opruiing en verduistering. ‘Men heeft de aanklacht omtrent rebellie moeten laten vallen omdat er geen geweld gebruikt is. Dat was de zwaarste aantijging, maar het verandert niet zo veel met betrekking tot het aanhoudingsbevel. Van de twee feiten die overblijven, moet nu onderzocht worden of het ook strafbaar is in België, dat noemt men dubbele strafbaarheid.’

Belgische politici kunnen de uitspraak wel veroordelen, maar zij kunnen niets veranderen aan het aanhoudingsbevel, dat ligt in handen van justitie. ‘Het is niet de politiek die beslist over overlevering, maar de rechter, de magistratuur. Het is geen politieke zaak, maar een zaak van de rechter die in eer en geweten het Europees aanhoudingsbevel zal beoordelen’, aldus Bekaert, die benadrukt dat het nog enkele maanden kan duren voor het alle bevoegde instanties is gepasseerd. ‘Alles is nog mogelijk.’

Bekaert benadrukt nog verschillende pijlen op zijn boog te hebben om de uitlevering aan te vechten. Zo suggereert hij eventuele procedures in Luxemburg en Straatsburg, die respectievelijk bevoegd zijn voor aanhoudingsmandaten en de mensenrechtenschendingen.

Geen beroep

En de veroordeelden in Catalonië? ‘Zij kunnen geen beroep meer aantekenen, maar kunnen wel de schending van grondrechten aanklagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, omdat men de rechten van verdediging met de voeten heeft getreden’, verduidelijkt Bekaert.

Meester Bekaert vindt dat Europa, en dan vooral de Europese christendemocraten, meer druk moet uitoefenen. ‘Stel je voor dat je in Hongarije zou vervolgd worden voor zuiver politieke daden, de wereld zou te klein zijn. Er wordt met twee maten en gewichten gewerkt. Andere lidstaten worden harder aangepakt voor kleinere inbreuken’, stelt Bekaert. ‘De mensen die het meeste druk zouden kunnen uitoefenen op Spanje zijn de christendemocraten, zij vormen ook de grootste fractie binnen het Europees Parlement.’