Meer hoogbouw in Gent als antwoord op woningnood en hoge prijzen
In de buurt van het station Gent-Sint-Pieters zal je binnenkort hoger mogen bouwen. Foto: Brecht Van Maele

‘We willen meer hoogbouw toelaten in wijken die goed ontsloten worden door het openbaar vervoer en die goede fietspaden in de buurt hebben. Bijvoorbeeld in de stationsbuurt’, zegt schepen Filip Watteeuw.

Dat voortuinen in Gentse woonwijken niet omgevormd mogen worden tot een privéparkeerplaats, is geen nieuwe maatregel, zegt de Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen) in een reactie op eerdere berichtgeving. ‘In onze nota Ruimtelijk Rendement bevestigen we dat er op die regel geen afwijkingen kunnen worden gevraagd.’

De nota kwam er omdat de Vlaamse regering in december 2017 wijzigingen heeft aangebracht in de decreetgeving over ruimtelijke ordening. Daaruit volgt dat er voortaan afwijkingen kunnen worden toegestaan op bijzondere plannen van aanleg (bpa’s) die ouder zijn dan vijftien jaar. ‘In onze nota benoemen wij hoe wij dat voor Gent zien’, zegt Watteeuw. ‘Zo bieden we de burgers duidelijkheid.’

‘Op de bestaande regelgeving over voortuinen zullen we geen afwijkingen toestaan. We willen wel meer hoogbouw toelaten in wijken die goed ontsloten worden door het openbaar vervoer en die goede fietspaden in de buurt hebben. Bijvoorbeeld in de stationsbuurt: daar zijn nu maar twee bouwlagen mogelijk. We zullen er drie en misschien wel vier lagen toelaten.’

De Gentse schepen hoopt dat het een antwoord kan zijn ‘op de grote woonnood in onze stad en op de vastgoedprijzen die de pan uit rijzen’.

Een tweede afwijking die volgens Watteeuw veel kansen biedt, is de mogelijkheid om wijken meer te gaan verweven, zodat werk en wonen weer dichter bij elkaar komen. ‘De jongste twintig, dertig jaar zijn de kleine bedrijfjes naar de stadsrand verdrongen. We willen de economie terug naar de stad brengen. Ik zie daar een enorme kans in.’