Minstens elke maand doet zich bij de federale politie een incident voor met een vuurwapen. Niet alleen het aantal incidenten nam de voorbije jaren toe, er vallen ook meer en meer zware letsels te noteren. Volgens de politievakbond VSOA heeft dat vooral te maken met steeds driester geweld tegen politieagenten.

Gehoorschade, handletsels, posttraumatische stress, verlamming, schoten in het been, ... Politieagenten riskeren heel wat verwondingen tijdens hun werkuren. En ook al ligt het aantal incidenten in absolute cijfers niet heel hoog, blijven ze jaar na jaar wel stijgen. Ook in 2018, blijkt uit gegevens die CD&V-Kamerlid Franky Demon in handen kreeg van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

In drie jaar tijd verdubbelde het aantal ongevallen met wapens per jaar bijna van 8 naar 15. Het aantal letsels – licht én zwaar – ging zelfs nog feller omhoog: van 8 in 2015 naar 27 vorig jaar. Tussen 2015 en 2018 gaat het om 48 arbeidsongevallen.

De laatste jaren vallen er overigens ook meer en meer zware letsels. En de oorzaken gaan in alle richtingen: afgeketste kogels, stress tijdens interventies, defecte laders of wapens, het niet naleven van veiligheidsmaatregelen of slecht gebruik van wapens.

Tijdens trainingen

‘De reden voor die cijfers is simpel: dit komt door het toenemend geweld tegen de politiediensten’, zegt Vincent Houssin van de VSOA. ‘Geweld dat niet enkel toeneemt, maar ook steeds driester wordt.’

Maar het gaat uiteraard ook om incidenten tijdens oefeningen en trainingen. Sinds een tragisch ongeval vorig voorjaar in Tienen – waarbij iemand van de Speciale Eenheden levenslang verlamd raakte – mogen agenten tijdens trainingen geen echte kogels meer gebruiken. Maar ook met oefenwapens zoals alarmpistolen of simulatiewapens kunnen ongevallen gebeuren.

Volgens Franky Demon moeten er inspanningen gebeuren om het aantal ongevallen weer naar beneden te krijgen. ‘Dit kan door meer in te zetten op opleidingen of door te leren uit fouten uit het verleden,’ zegt de Vlaamse christendemocraat.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig