Brussel wil helft Airbnb-adressen ‘terugwinnen’
Foto: AFP

Met een Actieplan Airbnb wil de stad Brussel de wildgroei aan illegale logeeradressen in het centrum indijken. ‘We willen 1.000 woningen weer op de huurmarkt brengen.’

Van de naar schatting 7.400 Airbnb-adressen in het hele Brussels Gewest zouden er zo’n 2.200 in de stad liggen. Veelal geconcentreerd in het toeristische centrum rond de Grote Markt, de Beurs, Sint-Jacobs, Sint Goriks en de Dansaertwijk. ‘Van die adressen is liefst 73 procent volledig aan Airbnb gewijd’, zegt schepen voor Stedenbouw Ans Persoons (change.brussels). ‘Het leeuwendeel van de adressen is niet in overeenstemming met de Brusselse ordonnantie die Airbnb-verhuurders bepaalde ­regels oplegt. Zo mogen ze hun logeeradres maximum 90 dagen per jaar verhuren en hebben ze een vergunning nodig. Sinds de inwerkingtreding van de ordonnantie ontving de Brusselse dienst Stedenbouw een slordige 600 aanvragen voor zo’n vergunning, 115 daarvan werden goedgekeurd en 357 mensen kregen nul op het rekest.

Evenwicht zoek

‘We hebben voldoende informatie om te besluiten dat er professionelen aan het werk zijn die hele huizen en appartementsblokken opkopen om te verhuren’, vervolgt de schepen. ‘Het is een snelgroeiende business. Het gevolg: er zijn almaar minder huur­appartementen beschikbaar en de prijzen schieten de hoogte in. Met het stadsbestuur vinden we dat het evenwicht tussen bewoners en toeristen uit balans is.’

De stad richt daarom een cel Airbnb op. Een drietal nieuw aan te werven ambtenaren zal gerichte controles uitvoeren op illegale huuradressen. Wie de bestemming van een pand wijzigt zonder toestemming, ­begaat immers een stedenbouwkundige inbreuk die beboet kan worden. Een tweede spoor is het pand belasten via de leegstandstaks, omdat er niemand gedomicilieerd is, in de hoop zo clandestiene Airbnb-praktijken in te dijken.

De verschillende stadsdiensten én het Gewest zullen nauwer samenwerken om de strijd aan te gaan. Persoons: ‘Door de controle te verhogen, willen we 1.000 woningen weer op de huurmarkt brengen tegen het einde van de legislatuur.’

Klacht bij Europa

Brussel focust op de illegale en niet zozeer op de legale Airbnb, die een stad als Gent aan banden wil leggen. De hotelsector in de Arteveldestad was vragende partij voor een plafond van maximum 60 dagen ­– in Amsterdam is het 30 dagen – maar stelt vast dat het in de praktijk haast niet mogelijk is om Airbnb aan banden te leggen. Op Vlaams ­niveau werden de regels enige tijd geleden wel al wat verstrengd.

‘Met de stad Brussel zitten we in een netwerk van een tiental steden, met onder meer Parijs en Amsterdam’, duidt Persoons. ‘Begin dit jaar hebben we een klacht ingediend bij de Europese Commissie om Airbnb te dwingen data te delen met de verschillende stads­besturen.’ De zaak is hangende, een uitspraak wordt tegen het einde van het jaar verwacht.

‘In Parijs worden 65.000 appartementen via Airbnb aangeboden’, besluit ze. ‘Onder meer daardoor is de gemiddelde prijs voor een woning opgelopen tot meer dan 10.000 euro per vierkante meter. Dat willen we in Brussel het koste wat het kost vermijden, de stad is óók van de inwoners.’

Bij Airbnb Belgium was niemand bereikbaar voor commentaar.