Afschaffing woonbonus veroorzaakt ongeziene drukte bij notarissen
Foto: fred debrock
Het aantal vastgoeddossiers bij notarissen is sinds de aankondiging van het regeerakkoord sterk gestegen. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 31 procent meer dossiers.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de woonbonus afgeschaft voor nieuwe woning. Dat betekent dat wie een woning op het oog heeft en nog wil genieten van de woonbonus, geen tijd te verliezen heeft.

Bij de notarissen is het door die afschaffing ongezien druk. Sinds de aankondiging van het regeerakkoord werden er 10.773 dossiers opgestart, zo meldt de notarissenfederatie Fednot. Dat zijn er 2.543 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, of een stijging van 31 procent. Eerder hadden de notarissen een stijging van 40 procent gecommuniceerd. Maar de vergelijkbare cijfers voor 2018 telden een werkdag minder, waardoor het stijgingspercentage kunstmatige hoog lag.

Wie nog aanspraak wil maken op de woonbonus, moet de kredietakte uiterlijk op 31 december 2019 bij de notaris ondertekenen. Die ondertekening valt meestal samen met de ondertekening van de notariële akte. Het volstaat dus niet om dit jaar nog de compromis te tekenen.

'De notarissen en hun medewerkers stellen alles in het werk om in courante dossiers nog zo veel mogelijk koopakten voor het einde van dit jaar te verlijden', meldt Fednot. ‘Wie zich afvraagt of dat in zijn dossier dit jaar nog zou lukken, neemt best contact op met zijn notaris.’ Doorgaans is er tussen het tekenen van de compromis en de akte twee à drie maanden doorlooptijd. Maar in sommige dossiers kan het ook in 4 à 6 weken.