Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: afp

Bij de aanleg van een verkeersknooppunt in Israël stootten de ontwikkelaars op een complete stad uit de IJzertijd. Een kosmopolitische plek waar zowat 6.000 mensen samenwoonden.

De stad, die En Esur heet, is ongeveer 60 hectare groot en bevindt zich 60 kilometer ten noorden van Tel Aviv. Daar is al jaren de aanleg van een nieuwe weg aan de gang. Bij die werkzaamheden botsten archeologen op een grote muur, die een complete stad omringde.

Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: afp

In de voorbije drie jaar is een groot deel van de stad blootgelegd. De opgraving laat een erg uitgewerkt stadsplan zien van residentiële en publieke delen, straten en lanen: een georganiseerde samenleving met een sociale hiërarchie. ‘Zo’n stad kon niet bestaan zonder een duidelijk bestuur en een administratie’, zeggen de archeologen.

Volgens hen laten de ruïnes een grote stad zien, met duizenden inwoners die leefden van de landbouw en de handel.

Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: afp

Voorwerpen uit Egypte

De ontdekking werpt nieuw licht op de periode van de IJzertijd wanneer rurale bevolkingen stedelijker gingen leven en de handel internationaler werd. Er werden op de site vier miljoen voorwerpen gevonden, waaronder gebruiksvoorwerpen uit Egypte en veel beeldjes van dieren.

Op de site is ook een tempel gevonden, en de bewijzen dat er twee bronnen waren, waarschijnlijk de reden dat de stad daar gebouwd werd. Dat wordt bevestigd door de ontdekking van een nog oudere stad, onder de nu blootgelegde ruïnes, die 7.000 jaar oud is.

De aan te leggen weg zal nu hoog boven de ruïnes afgewerkt worden, om de opgegraven stad te bewaren en beschermen.

Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: afp
Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: afp
Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: epa-efe
Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: epa-efe
Grootstad van 5.000 jaar oud gevonden
Foto: afp