Toekomst basketbalclub Okapi Aalstar onzeker door problemen met overdracht stamnummer
Het nieuwe bestuur van Okapi Aalstar. Foto: lds

De toekomst van Okapi Aalstar hangt blijkbaar aan een zijden draadje. De overdracht van het stamnummer van de club van de oude vzw naar de nieuwe CVBA Tragel Invest zou onreglementair gebeurd zijn. Basketbal Vlaanderen schrapte alvast alle wedstrijden van Okapi Aalstar, uitgezonderd die van de eersteklasser die vallen onder de bevoegdheid van de Pro Basketball League. De Oost-Vlaamse basketbalclub heeft dus een probleem.

“Door een vergetelheid is de stamnummer van de club niet overgedragen naar de nieuwe eigenaar van de basketclub,” zegt Marc Verlinden voorzitter van Basketbal Vlaanderen. “We proberen te achterhalen wat er precies aan de hand is. Normaal moeten wij op de hoogte worden gebracht van de overdracht van het stamnummer, voor de vereffening van de vzw in augustus. In mei had de nieuwe rechtspersoon de stamnummer moeten claimen of de overdracht moeten regelen met alle handtekeninghouders van de club. Als er geen oplossing wordt gevonden gaan de wedstrijden van Okapi Aalstar dus niet door,” aldus nog Marc Verlinden van Basketbal Vlaanderen. De Pro Basketball League zal dan voor de competitiewedstrijd van Okapi Aalstar-Bergen van de vijfde speeldag van de EuroMillions League van aanstaande zaterdag een standpunt moeten innemen.

De club moet ook nog 50.000 euro achterstallige huurgelden betalen aan de Stad Aalst voor het gebruik van het Forum (de thuishaven van Okapi Aalstar). Donkere wolken dus boven Okapi Aalstar, of is het een scheet in een fles en wordt de komende dagen alles opgelost?