Wie huis koopt 'krijgt komende dagen definitieve duidelijkheid over fiscaliteit'
Foto: Photo news
De 'komende dagen' moet wie een huis koopt definitieve duidelijkheid krijgen over het fiscale stelsel waarin hij zal vallen. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Nu riskeert iemand die nog in 2019 een verkoopsovereenkomst ('compromis') ondertekent maar pas na nieuwjaar zijn handtekening onder de notariële akte kan zetten, nog altijd 7 procent registratierechten te moeten betalen maar geen gebruik meer te kunnen maken van de woonbonus. 'Daar zoeken we nog naar een scherpstelling', aldus minister Diependaele.

De nieuwe Vlaamse regering laat de zogenaamde geïntegreerde woonbonus, die recht geeft op een belastingvermindering gedurende de looptijd van een hypothecaire lening, uitdoven. Concreet zullen kopers van wie de notariële akte na 31 december 2019 verleden wordt geen recht meer hebben op de woonbonus. Zij moeten dan wel maar 6 procent registratierechten betalen (in plaats van 7 procent vandaag), of 5 procent wanneer de lening aangegaan wordt voor een 'ingrijpende energetische renovatie'.

Datum verkoopsovereenkomst

Maar omdat voor de vastlegging van de registratierechten niet naar de datum van de authentieke akte, maar naar de datum van de verkoopsovereenkomst gekeken wordt, dreigt een categorie kopers te ontstaan die tussen de twee stelsels valt. Concreet: wie voor nieuwjaar zijn compromis ondertekent, maar na nieuwjaar zijn notariële akte, betaalt (nog steeds) 7 procent registratierechten, maar heeft geen recht (meer) op de woonbonus.

'De komende dagen moet daar duidelijkheid over komen', zegt minister Diependaele, 'zodat iedereen onder één van de twee stelsels valt.'