Discriminatie en stigmatisering groot struikelblok voor hiv-patiënten
Foto: Photo News

Hiv-patiënten worstelen nog steeds met het stigma rond de ziekte. Dat blijkt uit een bevraging van Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

Hoewel de behandeling van hiv erop blijft vooruitgaan, gaat leven met het virus nog steeds gepaard met een verlies aan levenskwaliteit. Dat komt vooral door discriminatie en stigmatisering.

Sensoa bevroeg in opdracht van de Vlaamse overheid 505 mensen met hiv in Vlaanderen en Brussel. Gevraagd naar hoe ze beter zouden kunnen leven met hiv antwoordde 41 procent: minder stigma in de samenleving.

Vooroordelen

De vooroordelen leiden tot angst en isolatie, en hebben tot gevolg dat mensen met hiv niet openlijk over hun aandoening spreken of zichzelf durven te zijn. De overgrote meerderheid van de respondenten (85 procent) is erg voorzichtig bij de keuze aan wie ze het vertellen. Dat is niet verwonderlijk als je ziet dat de helft (49 procent) van de ondervraagden vindt dat de meeste mensen met hiv afgewezen worden.

Het taboe rond hiv is het grootst in de Afrikaanse gemeenschap. Daar denkt ruim 70 procent dat de meeste mensen met hiv afgewezen worden, en vertelt een vijfde het aan niemand. Ook wie in landelijk gebied woont of pas recentelijk de diagnose kreeg, gaat meer gebukt onder het stigma.

Discriminatie

Ook discriminatie als gevolg van de hiv-status blijkt een groot probleem. Van de ondervraagden werd 65 procent er ooit mee geconfronteerd. Afwijzing en uitsluiting komen het vaakst voor en dat het meest in de naaste omgeving: bij nieuwe sekspartners, vrienden en bestaande partners. Opvallend is dat bijna een op de drie ook al discriminatie ervoer in de zorgsector, vooral in de ziekenhuiscontext (10 procent) en bij tandartsen (9 procent). Zestien procent werd ooit zorg geweigerd.

De impact van de aandoening op het mentale welbevinden is groot. Mensen met hiv hebben bijna dubbel zo vaak ooit een gediagnosticeerde depressie als de algemene bevolking (26 procent tegenover 15 procent). Vooral mensen met een recente diagnose scoren slecht: de helft heeft psychische klachten, van mild tot ernstig.

Goede behandeling

Beter nieuws is dat mensen met hiv het erg goed doen wat de behandeling betreft. Zogoed als alle deelnemers nemen hiv-medicatie (96 procent), hebben een goede therapietrouw (96 procent) en een ondetecteerbare virale lading (89 procent). Dat laatste wil zeggen dat ze hiv niet meer seksueel kunnen overdragen.