HOE n-VA het regeerakkoord verkocht

Jan Jambon kreeg veel applaus op het N-VA-congres. Dieter Telemans

‘Vlaanderen wordt een natie’

De N-VA-leden keurden met een verpletterende meerderheid het nieuwe Vlaamse regeerakkoord goed. Daarvoor zorgden onder meer de geel-zwarte burgemeesterssjerp, de terugtrekking uit Unia en applaussalvo na applaussalvo.

De podcasts van De Standaard