Belgische werkgelegenheidsgraad op hoogste niveau ooit
Themabeeld. Foto: Jimmy Kets

De werkgelegenheidsgraad in België is in het tweede kwartaal gestegen naar 71 procent. Dat is het hoogste cijfer ooit, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Tegenover dezelfde periode vorig jaar gaat het om een stijging met 2 procentpunt, tegenover het eerste kwartaal is dat een stijging met 1,2 procentpunt. Begin dit jaar was de groei van het aantal werkenden stilgevallen, maar nu gaat het dus terug de goede kant uit. De Europese doelstelling voor België ligt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent in 2020.

Er waren in het tweede kwartaal vooral meer 55-plussers aan de slag: 52,3 procent van de 55-plussers werkt. In het eerste kwartaal was dat maar 50,8 procent. Van alle leeftijdsgroepen neemt de werkgelegenheidsgraad er het sterkste toe. Bij de 20- tot 54-jarigen bedroeg de groei 1,1 procent. In die leeftijdscategorie is 76,4 procent van de Belgen aan het werk.

De evolutie is positief in de drie gewesten, al zijn er wel nog grote regionale verschillen. Zo is de werkgelegenheidsgraad het hoogst in Vlaanderen, en bedraagt die er nu 76 procent. Ook de groei was het grootst in Vlaanderen: +1,9 procentpunt tegenover het eerste kwartaal. In Wallonië ligt de werkgelegenheidsgraad op 65,2 procent, slechts 0,1 procentpunt meer dan in het eerste kwartaal. In Brussel was er een stijging met 1,1 procentpunt tegenover het eerste kwartaal, maar de werkgelegenheidsgraad ligt er wel het laagst, op amper 61,7 procent.

Ook de werkloosheidsgraad in België daalt verder, tot 5,4 procent in het tweede kwartaal. Dat is het laagste niveau sinds de start van de metingen in de jaren 1980, aldus Statbel.