Matthias Diependaele (N-VA), aankomend minister van Financiën, Begroting en Wonen, is een van de nieuwe gezichten in de regering-Jambon. In ‘De ochtend’ op Radio 1 verdedigde hij de keuze van de nieuwe Vlaamse regering om volgend jaar het begrotingsevenwicht te laten varen. ‘We beseffen dat we behoedzaam moeten omgaan met het geld van de mensen.’

‘Vlaanderen heeft een zeer sterke traditie van begrotingen in evenwicht, en die traditie moeten we in ere houden. Op dit moment is er echter nood aan een investeringsregering. De gewijzigde economische omstandigheden en de vertraagde groei verantwoorden het om even in het rood te gaan’, zei Diependaele, die de afgelopen jaren N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement was.

Diependaele: ‘Er moet onder meer geïnvesteerd worden in onderwijs, welzijn en in de wegeninfrastructuur. Dat willen we op de eerste plaats doen door de budgetten te laten stijgen, maar ook door de lokale besturen de ruimte te geven om te investeren.’

Al haastte de N-VA’er zich om te benadrukken dat het begrotingstekort van korte duur moet zijn. ‘We beseffen zeker dat er niet genoeg budget is voor iedereen, en dat we behoedzaam moeten omgaan met het geld van de mensen. Volgend jaar gaan we even in het rood, maar vanaf 2021 moet de begroting weer in evenwicht zijn.’

Over zijn bevoegdheid Wonen gaf Diependaele toe dat hij zich de komende tijd nog moet verdiepen in het thema. ‘Dat ga ik de komende drie dagen doen. Maar de strijd tegen armoede moet zeker worden voortgezet, en betaalbaar wonen is daar een belangrijk onderdeel van.’

Blij met bevoegdheden

Dat hij minister werd, kwam naar eigen zeggen van Diependaele als een verrassing. ‘Het hing misschien al een tijdje in de lucht, maar ik had nog geen concreet signaal gekregen van de voorzitter (Bart De Wever, red.). Vlak voor het partijcongres feliciteerde hij me echter, al moest de procedure in het partijbestuur toen nog voltooid worden. Ik ben natuurlijk erg blij met Financiën en Begroting. Ik heb me de laatste jaren als fractievoorzitter met veel kunnen bezighouden, dus heel veel onderwerpen zouden me geïnteresseerd hebben.’

Zijn ministerschap betekent wel dat Diependaele binnen twee jaar niet de burgemeester van thuisstad Zottegem kan worden, wat nochtans de bedoeling was. ‘Ik vind het jammer dat dit niet kan doorgaan, al had ik altijd gezegd dat ik minister wilde worden indien ik de kans zou krijgen. Nieuwe afspraken hierover zijn nog niet gemaakt, net zomin het al duidelijk is wie de nieuwe fractievoorzitter van N-VA zal worden.’