Crevits: ‘Belangrijk dat CD&V nieuwe gezichten lanceert, maar expertise mag niet weggegooid worden’
Hilde Crevits Foto: Belga

Na vijf jaar als minister van Onderwijs wordt Hilde Crevits (CD&V) minister van Economie, Werk en Landbouw in de nieuwe Vlaamse regering. ‘Ik was bijzonder graag minister van Onderwijs gebleven, maar met een regeerakkoord dat werk werk werk ademt, lijkt ook dat me een fantastische uitdaging’, zei ze woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1.

‘Dat CD&V drie ministers levert in de nieuwe Vlaamse regering (in plaats van slechts twee, red.) is pas dinsdag besloten, in de loop van de dag. Voor ons is dat uiteraard fantastisch, maar het is ook goed voor het evenwicht in de Vlaamse regering. Anders had N-VA de volstrekte meerderheid binnen de regering gehad, en dat was niet gezond geweest’, zei Crevits.

‘In ruil voor de derde ministerspost wilden we het voorzitterschap van het Vlaams Parlement opgeven. Dat is uiteraard ook een mooie opdracht, maar als minister kan je vijf jaar lang heel wat zaken realiseren voor Vlaanderen.’

Wel slaagde Crevits er niet in om het departement onderwijs vast te houden. Die bevoegdheid, budgettair de grootste binnen de Vlaamse regering, gaat naar Ben Weyts (N-VA). Crevits: ‘Ik was bijzonder graag minister van Onderwijs gebleven, maar als je bevoegdheden verdeelt, moet je evenwichten zoeken. Het regeerakkoord ademt werk werk werk. Om me daar de komende jaren voor te mogen inzetten, dat lijkt me eveneens een fantastische uitdaging.’

Meer geld voor Welzijn

Ook met de bevoegdheden voor de andere CD&V-ministers - Wouter Beke op Welzijn en Benjamin Dalle voor Brussel, Jeugd en Media - is Crevits tevreden. ‘Welzijn komt zo in handen van iemand die de volle aandacht zal hebben voor dit thema. De grote uitdagingen op dit vlak, zoals de wachtlijsten, maken dit tot een van de gevoeligste departementen. De uitgetrokken bedragen zullen alvast hoger liggen dan de afgelopen vijf jaar, wat een uitstekende zaak is. Maar de noden zijn inderdaad erg hoog, dus elke euro zal nodig zijn. Het zal zaak zijn goed te bekijken hoe we die euro’s zullen besteden, en met de beschikbare budgetten zoveel mensen te helpen als mogelijk is.’

Crevits: ‘De keuze voor Benjamin (Dalle, red.) is gemaakt na de roep binnen de partij om vernieuwing. We hopen met een jong en fris gezicht een antwoord te bieden op die vraag. Benjamin is een zeer intelligente politicus en ik ben ervan overtuigd dat hij heel wat zal kunnen verwezenlijken.’

‘Evenwichtig regeerakkoord’

Met de kritiek dat het Vlaams regeerakkoord weinig CD&V-accenten zou bevatten, is Crevits het ‘absoluut oneens’. ‘Het regeerakkoord is net heel evenwichtig. De lat wordt inderdaad hoger gelegd, zoals voor nieuwkomers, maar dan op een zeer gebalanceerde wijze. We voorzien verder voor de laagste lonen een financiële bonus, dat kan niet anders dan democratisch en sociaal gevonden worden.’

Crevits: ‘Dat nieuwkomers tien jaar in Vlaanderen zullen moeten wonen vooraleer ze kunnen genieten van de Vlaamse sociale bescherming, dat vind ik eigenlijk een heel normale zaak. Net zoals we geld zullen vragen voor de inburgeringsexamens. Dat is goed, niets is volledig gratis. We vragen geen duizenden euro’s, we zijn heel gemodereerd.’

Volle gewicht

‘Ik zal mijn volle gewicht in de schaal gooien - en de afgelopen maanden zijn er een paar kilo’s bijgekomen’, besloot Crevits. ‘Ik heb nachten op rij wakker gelegen van wat de beste keuze was. Niet voor mezelf, maar voor de partij.’

‘Als je de evaluatie erbij neemt die net na de verkiezingen gemaakt is door de zogenaamde ‘twaalf apostelen’, dan voel je dat er spanning zat tussen mijn figuur als ervaren vrouw en de drang binnen CD&V naar vernieuwing. Het is belangrijk dat er een open race voor het voorzitterschap gehouden wordt, en ook dat er nieuwe gezichten komen. Dat betekent echter niet dat alle oude expertise weggegooid moet worden.’