BBI verliest fiscaal geschil tegen Unilin
Quickstep blijkt nu ook in rechtszaken te winnen en niet alleen op de fiets Foto: Photo News

Het Gentse hof van beroep geeft de Bijzondere BelastingInspectie (BBI) ongelijk in een fiscaal geschil tegen Unilin over royalty’s. Unilin zette geen fiscale nepconstructies op.

De beschuldiging van de BBI dat Unilin via frauduleuze constructies probeerde te onstsnappen aan de Belgische vennootschapsbelasting is door de drie beroepsrechters verworpen. Eerder al waren er twee eerdere vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge, waarin Unilin gelijk kreeg.

De zaak ging over inkomsten uit licentiecontracten met betrekking tot de patenten op het Quickstep-kliksysteem. Deze komen voort uit een patentaanvraag op het kliksysteem voor laminaat die een Nederlandse vennootschap van de Unilingroep in 1996 indiende. In de jaren die volgden bleek dat bijna alle concurrerende producenten van laminaat een licentie op dit patent wensten. De BBI wilde de belangrijke stroom aan royalty’s in België laten belasten. Unilin vond dit een eigenaardige redenering, omdat het patent nooit tot een Belgische vennootschap behoorde.

Het hof van beroep oordeelt nu dat de inkomsten toebehoren aan de eigenaar van het patent en niet aan de oorspronkelijke uitvinder of de vennootschap waarin de uitvinding gedaan werd.

Unilin zegt in een persbericht dat het de imagoschade betreurt die het geleden heeft doordat in sommige media geponeerd werd dat de groep bewust constructies opzette om de belastingfactuur te drukken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig