Groen: ‘Huidige versie Oosterweel werkt de files niet weg’
Foto: BELGA

De Oosterweel-versie die momenteel wordt uitgewerkt, zal nog steeds voor veel fileleed en milieuoverlast zorgen. Dat besluit Groen uit de cijfers van het milieueffectenrapport

Parkzones, fietspaden en de eerste kilometers overkapping van de Antwerpse Ring: na het akkoord met de actiegroepen in 2017 kwam er een jaar later een akkoord tussen de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven over de eerste projecten die Antwerpen leefbaarder moeten maken.

In hun Toekomstverbond stond om tegen 2030 een modal split te hebben van 50/50: de helft van het verkeer zou dan bestaan uit auto’s en vrachtwagens en de helft uit openbaar vervoer en de fiets. Ondertussen hebben de Vlaamse regering en bouwheer Lantis laten weten dat ze in hun plannen voor de bouwvergunning voor Oosterweel zullen uitgaan van een verhouding 60/40.

‘Door te kiezen voor het compromis van 60 procent auto’s en vrachtwagens en 40 procent openbaar vervoer en fietsers, wordt de huidige toestand er niet beter op’, zegt Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien daarover aan Gazet van Antwerpen. ‘Op sommige plaatsen zullen er zelfs meer auto’s rijden dan vandaag. En we gaan gigantisch veel geld uitgeven voor een infrastructuur die niet nodig is.’

Groen roept daarom de Vlaamse onderhandelaars op om binnen het nieuwe regeerakkoord de belofte van het Toekomstverbond op te nemen: een modal split van 50/50 tegen 2030 voor de hele Antwerpse regio.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig