SP.A Antwerpen schuift met stoelen en zetels
Het vertrek van Kherbache zal voelbaar zijn in de gemeente- en districtsraden. Foto: Jan Van der Perre

Het mogelijke vertrek van Yasmine Kherbache naar het Grondwettelijk Hof veroorzaakt op diverse niveaus een carrousel bij de Antwerpse SP.A.

Tenzij er nog een kink in de kabel komt, vertrekt Yasmine Kherbache eind oktober uit de ­Kamer en de Antwerpse ­gemeen­teraad. In de raad volgt Tatjana Scheck haar op. Maar Scheck werkt op het kabinet van schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws en cumul wordt niet toegestaan. Een voltijdse job inwisselen voor een mandaat met alleen presentiegeld, het blijft niet evident.

De volgende in lijn zijnKathleen Van Brempt en Monica De Coninck. Van Brempt concentreert zich als parlementslid op Europa, voor­malig minister en Kamerlid De Coninck heeft geen politieke am­bities meer. Dat opent de deur voor Erkan Özturk. Hij liep eind vorig jaar over naar Groen, onder andere vanwege de aanwezigheid van de SP.A in het stads­bestuur. Dat kan de partij niet maken. Daarbij stelt zich de vraag over het fractieleiderschap. Zowel ­Hicham El Mzairh als Güler Turan stemde indertijd tegen bestuursdeelname. El Mzairh is ondertussen van ­mening veranderd en toont am­bitie, zeker nadat Karim Bachar promotie gekregen heeft en de derde SP.A-schepen werd. Maar de partijtop is minder enthousiast.

Ook nog voorzitter nodig

In die zin komt het eventuele vertrek van Kherbache te laat. ­Door haar ervaring bij het OCMW was Scheck geschikt voor de schepenfunctie. Maar het plan om ­Bachar en/of El Mzairh in een parlement te krijgen, mislukte. Een van de twee zou ontslag ­genomen hebben. Het vertrek laat zich ook voelen in Borgerhout. Ben Segers volgt Kherbache op in de Kamer. Hij trad vorige week toe tot de raad en tot het bestuur als vervanger van SP.A-ondervoorzitter Stephanie Van Houtven die uit de politiek stapte. Maar de combinatie van Kamerlid en districtsschepen ligt statutair niet voor de hand, een nieuwe vervanger evenmin.

Begin december organiseert de Antwerpse SP.A een voorzittersverkiezing. Tom Meeuws wil de functie niet langer combineren met zijn schepenambt, uit tijd­gebrek maar ook omdat de statuten het niet toelaten. Caro Van Der Schueren, parlementair ­mede­werk­ster van Kherbache, wordt ­genoemd. Ook schepen van Onderwijs Jinnih Beels lijkt geïnteresseerd. Maar ook voor haar geldt het cumulverbod. Bovendien zijn de schepenen de komende jaren hoe dan ook het gezicht en de spreekbuis van de Antwerpse SP.A. Dat kan de weg vrij laten voor nieuw talent op de voorzittersstoel.