Klap voor Vestager: belastingdeal Nederland met Starbucks niet illegaal
Foto: AFP

De belastingregeling die Starbucks in 2008 met de Nederlandse fiscus sloot, is niet in strijd met Europese wetgeving. Dat oordeelt het Gerecht van de Europese Unie.

De fiscale afspraken die de Nederlandse Belastingdienst heeft gemaakt met de Amerikaanse koffieketen Starbucks, zijn niet in strijd met Europese regels. Het Gerecht fluit daarmee een beslissing van de Europese Commissie van 2015 terug. Toen moest Nederland 25,7 miljoen euro terugvorderen bij Starbucks voor vermeende staatssteun.

In 2015 oordeelde de Europese Commissie dat Nederland tussen 2008 en 2014 ongeoorloofde staatssteun had verleend door middel van belastingafspraken. Door een constructie met het intellectuele eigendomsrecht in het buitenland werden de vergoedingen voor het branden van koffiebonen in Nederland niet belast. Dit geschuif met winsten kwam volgens EU-mededingingscommissaris Margrethe Vestager neer op een kunstmatige en illegale verlaging van de belasting.

De Nederlandse regering en Starbucks vochten dit besluit aan omdat niet overtuigend zou zijn aangetoond dat de Belastingdienst regels heeft overtreden en dat er sprake was van onrechtmatige staatssteun.

Het Gerecht van de Europese Unie geeft hen nu gelijk en verklaart de beslissing van de Europese Commissie nietig. ‘De Commissie is er niet in geslaagd te bewijzen dat er sprake was van een voordeel ten gunste van Starbucks’, luidt het verdict van de rechters in Luxemburg. Volgens het Gerecht heeft de Commissie fouten gemaakt bij de beoordeling van de fiscale afspraken.

Intussen heeft Nederland 25,7 miljoen euro teruggevorderd bij Starbucks. Dat bedrag kan worden teruggegeven als de Europese Commissie geen beroep aantekent. De Commissie heeft daarvoor ruim twee maanden de tijd.