Drie maanden respijt voor UBO-overtreders
Hans D’Hondt, de topman van Financiën. Foto: put

Er komen voorlopig geen sancties voor de bedrijven die hun ‘ultieme begunstigden’ niet tijdig aanmelden bij de FOD Financiën. Dat gedoogbeleid duurt tot 31 december.

Ten laatste eind deze maand (30 september) moeten alle vennootschappen in België aanmelden wie hun ‘ultieme begunstigde’ is. In de Engelse terminologie gaat het om de ‘ultimate beneficial owner’ of kortweg UBO. Vandaar de benaming van het UBO-register.

Met deze verplichte registratie hoopt de overheid anonieme vermogens boven water te halen. Aanmelding bij het UBO-register legt immers de identiteit bloot van de natuurlijke eigenaar (of eigenaars) van de vennootschap – ook als dat vermogen is ‘afgeschermd’ in allerlei juridische constructies.

De invoering van het UBO-register is opgelegd door een Europese richtlijn tegen antiwitwaspraktijken en fiscale fraude. Het gaat niet om een echt vermogensregister, want de aanmelding zegt niet alles over de echte omvang van het vermogen van een aandeelhouder of bestuurder.

In ons land moeten zowat 675.000 bedrijfsvennootschappen, maar ook vzw’s, stichtingen en burgerlijke maatschappen hun UBO aanmelden. Die verplichting geldt niet voor kleine aandeelhouders. De grens ligt op 25 procent van de aandelen en/of stemrechten.

Uitstel

Aanvankelijk had de federale regering 31 maart van dit jaar ingesteld als deadline voor het verplicht invullen van het UBO-register. Maar dat bleek administratief niet haalbaar. Bovendien kampte Financiën met nogal wat technische problemen bij de aanmeldingsprocedure. Daarom werd de termijn met zes maanden verlengd, tot 30 september.

Tot nu zijn welgeteld 314.426 vennootschappen ingelogd in het register (de eerste stap in de procedure), waarvan er 282.774 al minstens één UBO hebben geregistreerd. Wat betekent dat er nog steeds zo’n 360.000 vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht moeten nakomen. Het is erg onwaarschijnlijk dat die allemaal op tijd zullen zijn.

Toch komt er geen tweede uitstel, laat de FOD Financiën weten. De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register blijft behouden op 30 september.

Gedoogbeleid

De FOD Financiën zal evenwel tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren. Tot dan komen er dus geen sancties tegen overtreders. Volgens woordvoerder Francis Adyns is Financiën ‘zich bewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt en zal de administratie daarom tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties’.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er dus wel sancties mogelijk. Wie gegevens achterhoudt, riskeert een boete van 250 euro tot maximaal 50.000 euro. De bestuurders van de vennootschap die hun plicht hebben verzuimd, zijn hiervoor aansprakelijk.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig