De Amerikaanse president Donald Trump zou er bij zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky acht keer hebben op aangedrongen een onderzoek te voeren naar de zoon van Democratische presidentskandidaat Joe Biden, die in het Oost-Europese land werkt. Dat melden Amerikaanse media. Critici zien er het bewijs in dat Trump zijn positie als president misbruikt om politieke tegenstanders aan te pakken.

Eerder al lekte uit dat een voormalige medewerker van de inlichtingendienst omwille van het telefoongesprek besloot een klacht in te dienen tegen de president. Dat gebeurde nog nooit eerder in de geschiedenis van het land. Nu lekt ook uit wat er precies gezegd werd.

Volgens The Washington Post zou Trump financiële hulp aan Oekraïne geweigerd hebben, terwijl er eigenlijk 250 miljoen dollar (omgerekend zo’n 220 miljoen euro) moest overgemaakt worden. Pas wanneer Zelensky een onderzoek zou openen naar voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter, zou het geld effectief volgen. Democraat Biden – een politieke concurrent van Trump voor het presidentschap – zou volgens Trump zijn macht gebruikt hebben om een corruptieschandaal in het Oekraïense gasbedrijf waar zijn zoon tewerkgesteld is, onder de mat te vegen.

Biden vraagt nu een onderzoek naar de klacht van de klokkenluider. 'De president zet machtsmisbruik en elk element van het presidentschap in om me te besmeuren', zei Biden. Volgens de Democraat heeft Trump nu een lijn overschreden. 'Hij misbruikt z’n macht op elke manier mogelijk.'

Slinkse zet

De klacht sijpelde binnen op het bureau van Michael Atkinson, de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendienst. Die nam het dossier van de anonieme klokkenluider serieus en gaf het zelfs gewicht door het ‘dringend’ en ‘betrouwbaar’ te noemen. Daarop werd het Huis van Afgevaardigden ingelicht en Atkinson mocht, weliswaar achter gesloten deuren, gaan uitleggen wat er precies aan de hand is.

Wie niet van plan is klaarheid te scheppen, is Joseph Maguire, nog maar net door Trump benoemd als Director of National Intelligence. De hoogste baas van ’s lands spionagediensten kreeg de klacht ook doorgespeeld, maar weigerde verder onderzoek in te stellen omdat de president ‘niet onder zijn bevoegdheid’ valt. Maguire hoeft zich namelijk enkel in te laten met medewerkers van de inlichtingendienst, en dat is de president hoegenaamd niet.

Een slinkse manier om Trump in bescherming te nemen, aldus critici. En dat de klacht niet meteen werd doorgegeven aan het Congres, doet de Democraten vermoeden dat de president wel degelijk een grove vergissing heeft begaan. Zij willen inzage in het dossier, een eis die voorlopig nog niet wordt ingewilligd.

‘Fake news’ te veel?

Trump zelf heeft lak aan de speculaties en doet ze af als nepnieuws. ‘Fake news’, schreef de president naar goede gewoonte op Twitter. ‘Is er zelfs iemand dom genoeg om te geloven dat ik iets ongepast zou zeggen tijdens een telefoongesprek? Dit is duidelijk een partijdige klokkenluider, het is een politiek opzetje.’

Maar intussen houdt de polemiek rond de feiten het land wel degelijk in de ban. Vanuit verschillende hoeken uit het parlement gaan stemmen op om de zogenaamde impeachmentprocedure op te starten, dat is de afzettingsprocedure. Of het echt zo ver komt, valt te betwijfelen. Niet alleen is het ministerie van Justitie van mening dat een zittende president niet vervolgd kan worden, ook Oekraïne ontkent dat de Amerikaanse president druk heeft uitgeoefend.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig