Lode Vereeck tekent beroep aan tegen ontslag door UHasselt
Foto: luc daelemans

De Universiteit Hasselt heeft professor Lode Vereeck (Open VLD) ontslagen vanwege ongepast gedrag. Er wordt vooral zwaar getild aan de (on)professionele relatie die hij met zijn studenten onderhoudt.

De hoogleraar economie en beleidsmanagement kwam in oktober 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, in opspraak. De universiteit maakte op dat moment vier klachten van (doctoraats)studenten over aan het Limburgse parket: volgens de oud-studenten en een medewerkster was er sprake van – verbaal – grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij zich te vrijpostig gedragen hebben op sociale media en in whatsappjes. Na onderzoek ­besliste het parket om de zaak te seponeren. Volgens het openbaar minis­terie waren er onvoldoende bewijzen.

Tegelijk hield UHasselt de voorbije maanden een tuchtonderzoek. Aan het dossier werden ook de resultaten van het strafonderzoek toe­gevoegd. Daarin zouden nog meer studenten aan bod gekomen zijn.

De universiteit vindt dat er duidelijk sprake is van 'ongepast gedrag' tegenover studenten en heeft het over 'inbreuken op de deontologie en waardigheid van het ambt van professor'.

Lode Vereeck reageerde vrijdag via zijn advocaat Luk Delbrouck: ‘We gaan in beroep tegen de beslissing. Omdat we de beoordeling op basis van het geseponeerde strafdossier manifest onjuist vinden. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het privéleven van mijn cliënt en zijn professionele interacties met de studenten. Mijn cliënt heeft er bewust voor ­gekozen om via de sociale ­media te communiceren met studenten’, benadrukt Delbrouck. ‘Hij wilde afstappen van de rigide vorm van communicatie. Wij menen dan ook dat er geen sprake is van enige tuchtrechtelijke inbreuk.’