Belgische belastingvrijstelling voor havens is illegale staatssteun
Scheepswerf Mercantile Marine Engineering, het huidige Antwerpse Dry Docks Foto: Walter Saenen

De vrijstelling van vennootschapsbelasting voor Belgische havens, is een vorm van illegale staatssteun. Dat oordeel van de Europese Commissie uit 2017 is vandaag bevestigd door het Europees Hof van Justitie.

De Europese Commissie verplichtte België in 2017 al om de fiscale vrijstellingen voor de havens van Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Namen, Oostende en die langs de kanalen in Henegouwen en Vlaanderen stop te zetten.

De havens van Antwerpen, Brussel, La Louvière, Namen, Charleroi en Luik gingen tegen die beslissing in beroep bij het Europees Hof van Justitie. Maar het Hof wijst die beroepsprocedure nu af in een arrest. Het Gerecht bevestigt daarmee het besluit van de Europese Commissie, maar de havens kunnen wel nog hoger beroep instellen bij het Europees Hof.

De Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestagher oordeelde in juli 2017 dat de havens in ons land van een oneerlijk belastingvoordeel genieten dat in strijd is met de Europese staatssteunregels. De havens oefenen minstens gedeeltelijk een economische activiteit uit, en moeten daarvoor dus als ondernemingen worden belast. Bovendien dient de steun ook geen doelstelling van algemeen belang, zoals stimuleren van multimodaal transport. Hetzelfde gold trouwens voor de Franse havens. Frankrijk en België kregen tot het einde van het jaar om het systeem af te schaffen.Of dat toen effectief is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. De Europese Commissie kon in principe ook het oordeel van het Hof afwachten.

De steun die al werd uitgekeerd, kon de Commissie in elk geval niet terugvorderen: de vrijstellingen bestonden immers al voor de oprichting van de EU. Eerder moest Nederland al de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor zijn zeehavens afschaffen. Een aantal Nederlandse havenbedrijven stapte toen naar het Europees Hof omdat ze vonden dat ook de Belgische, Franse en Duitse havens konden profiteren van illegale staatssteun.