Voetgangersbeweging wil parkeerplaatsen vlak bij scholen afschaffen
De Voetgangersbeweging pleit voor minder auto’s en meer groen rond de schoolpoort. Foto: Photo News

De voetgangersbeweging roept steden en gemeenten op om parkeerplaatsen rond de school te vervangen door groen, ontmoetings- en bewegingsruimte.

Een schoolomgeving moet veilig zijn, duurzame mobiliteit stimuleren en ze mag geen negatieve effecten op de gezondheid van kinderen hebben, vindt de Voetgangersbeweging. Dat is meestal nog niet het geval. De vervanging van parkeerplaatsen in een straal van 50 meter rondom de school door groen, ontmoetings- en bewegingsruimte, kan daar, aldus de beweging, toe bijdragen.

De Voetgangersbeweging lanceert haar oproep in de aanloop van de jaarlijkse Strapdag, die vandaag plaatsvindt. Over heel Vlaanderen nemen bijna 1500 basisscholen en 145 gemeenten aan deze autoluwe schooldag deel. Kinderen stappen en trappen massaal naar school: te voet, met de fiets, de step, de gocart of met skates. De Strapdag breekt een lans voor duurzaam woon-schoolverkeer.

Veel ruimte voor verbetering

Uit een bevraging blijkt dat er nog meer kan worden gedaan voor een groene en verkeersveilige schoolomgeving. Meer dan de helft van de scholen geeft haar omgeving een slechte tot matige score inzake verkeersveiligheid. Slechts bij 100 scholen werden er ingrepen gedaan om een schoolstraat af te sluiten. In slechts 142 schoolomgevingen zijn zitbanken beschikbaar en bijna de helft van de scholen geeft een ondermaatse score aan de groenvoorzieningen in haar omgeving. Algemeen ziet de meerderheid van de scholen nog veel ruimte voor verbetering op het vlak van verkeersveiligheid en groenvoorziening.