Uittredend minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), werd in het vragenuurtje van de Kamer geconfronteerd met liefst negen vragen over de zaak-Pia en de toegang tot innovatieve geneesmiddelen.

De 1,9 miljoen euro, die de negen maanden oude baby Pia nodig heeft voor het medicijn Zolgensma, is binnen. Maar de discussie over de toegang tot innovatieve geneesmiddelen en de hoge prijs van die geneesmiddelen is daarmee nog niet afgelopen. Bij het vragenuurtje in de Kamer herhaalde uittredend minister De Block dat het bedrag om verschillende redenen niet door de regering kon worden opgehoest. 

‘De regering is gebonden aan procedures en registraties, en het geneesmiddel Zolgensma, dat Pia kan helpen, is nog niet eens geregistreerd door het Europees Geneesmiddelenbureau, waardoor ook geen prijsonderhandelingen kunnen worden opgestart. Zij verwachten dat de registratie eind dit jaar rond zou zijn, dan pas kan door de lidstaten worden onderhandeld over de prijs’, zei de minister, die begrijpt dat Pia die tijd niet heeft en daarom de firma Novartis om compassionate use heeft gevraagd, wat evenwel werd geweigerd.  De Block verzekert dat ze de vraag zal blijven stellen.

Ze benadrukte dat Novartis een medicijn op de markt brengt dat gefinancierd is met publieke middelen en dan heeft opgekocht voor veel geld. Het 'heeft ook een maatschappelijke functie en moet ook menselijk blijven', luidde het.

'Engagement burgers is geweldig'

Voor een tussenkomst van het Bijzondere Solidariteitsfonds was het bedrag te groot. ‘Zij kunnen een bescheiden tussenkomst voorzien, maar als ze zouden moeten tussenkomen bij zo’n gigantisch bedrag, zou er geen geld zijn voor meer dan twee tussenkomsten.’

Zomaar zelf als overheid tussenkomen, is evenmin een optie. Dan geeft je immers het signaal aan de farmabedrijven dat ze de procedures zomaar naast zich neer mogen leggen. ‘Ik kan ook niet zelf beslissen voor wie terugbetaling geldt en voor wie niet. Het is ook maar zo gezond dat dit niet tot de politieke verantwoordelijkheid hoort. Het zou ook ons systeem van terugbetalingen overrulen’, zei De Block.

‘Het engagement van miljoenen burgers is geweldig, maar we moeten ook aan anderen denken. Daarom moeten we structurele oplossingen uitwerken’, klonk het nog. De Block zei dat ze ook al maatregelen heeft genomen. ‘Ik ben blij dat we sinds kort een Belg hebben aan het hoofd van de WHO. Dat kan ons alleen maar helpen om oplossingen te zoeken voor de vraag hoe we al die geneesmiddelen kunnen blijven aanbieden aan betaalbare prijzen.’