‘Overbodige post’ voor Olivier Maingain alweer geschrapt
Olivier Maingain wordt dan toch geen ‘verbindingsofficier’. Foto: Photo News

De functie van verbindingsofficier tussen Wallonië, het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap, die door de Franstalige Brusselaars beloofd was aan Défi-voorzitter Olivier Maingain, kan onmogelijk worden ingericht. De ‘overbodige’ post, waarop veel kritiek was gekomen, wordt weer geschrapt.

Bij de regeringsonderhandelingen in Brussel hadden de Franstalige Brusselaars besloten dat Défi-voorzitter Olivier Maingain als agent de liaison de socio-economische banden zou aanhalen tussen het Brussels Gewest, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap. De functie was nieuw, onbezoldigd en ‘de precieze invulling ervan ligt nog niet helemaal vast’, benadrukte minister-president Rudi Vervoort (PS). Maingain zou wel een kabinet ter beschikking krijgen van vier of vijf medewerkers.

Maingain kondigde meteen aan grote plannen te hebben. ‘Er is nood aan een gemeenschappelijke visie op economisch en sociaal vlak’, zei hij in L’Echo. ‘We moeten tonen dat de Franstalige eenheid onmisbaar is.’

Nu blijkt dat de coördinatie van het beleid van het college en de relaties met Wallonië en de Franse Gemeenschap tot de bevoegdheden behoort van de minister-president zelf, dus van Vervoort. Dat stelde Barbara Trachte (Ecolo), minister-voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), gisteren vast in het parlement van Franstalige Brusselaars.

‘Institutionele brol’

Ook in de regeerverklaringen van de Waalse regering en die van de Franse Gemeenschap komt de verbindingsofficier niet voor. Wat meer is, voor de MR bestaat de functie helemaal niet, maakte Waals viceminister-president Willy Borsus al duidelijk.

‘Ik neem akte van die twee feiten’, verklaarde Trachte. Ze benadrukte nauw te zullen toezien op de versterking van de dialoog tussen de Franstalige entiteiten, onder meer door gemeenschappelijke ministerraden en interministeriële conferenties.

‘De verbindingsofficier is dus officieel begraven’, verheugde Brussels Parlementslid Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) zich. Volgens hem ontbrak elke juridische grond voor deze functie en was deze bovendien erg onduidelijk. Ook de Vlaamse oppositiepartijen in het Brussels Parlement waren vorige maand niet te spreken over de rol die Maingain zou gaan vervullen. N-VA-Parlementslid Cieltje Van Achter zei ‘er het nut niet van in te zien’.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in