Nationale Bank maakt zich zorgen om onze economie
Pierre Wunsch Foto: fred debrock
In dit derde kwartaal van 2019 groeit ons bbp nog met 0,2 procent, zo verwacht de Nationale Bank. Hetzelfde cijfer dus van het vorige kwartaal. De bank houdt evenwel zijn hart vast en hoopt op een regering.

De Nationale Bank verwacht dat de groei voor het derde kwartaal, van juli tot en met september, 0,2 procent zal bedragen. Dat is evenveel als in het vorige kwartaal. De fundamentals blijven sterk, en het aantal registraties van auto's nam toe, stelt de Bank. De groei van bedrijfsinvesteringen neemt af. Zowel het ondernemersvertrouwen als de vraagvooruitzichten nemen af. De industrie bevindt zich al in een recessie. Bij de diensten is dat niet het geval, maar het tempo vertraagt wel.  De Nationale Bank verwacht voor dit derde kwartaal ook een opleving van de investeringen in woningen, gezien de historisch lage rentevoeten.

Het is voor het eerst dat de Nationale Bank een groeischatting geeft voor het lopende kwartaal. Daartoe heeft de bank nowcastingmodellen ontwikkeld, die het mogelijk maken om al een raming te maken op basis van (erg) voorlopige data. De Nationale Bank gebruikt die modellen al vier à vijf jaar intern. 'En die modellen werken goed: de afwijking met het werkelijke cijfer is klein', zegt Geert Langenus, specialist bij de Nationale Bank.

Voor het derde kwartaal, van juli tot en met september, lopen de schatting van de twee gebruikte modellen wel sterk uiteen. 'Dat hebben we nog nooit gezien', zegt Langenus. Het ene model zegt dat de groei kan toenemen met 0,3 procent. Een ander model is veel pessimistischer en wijst op een inkrimping van -0,3 procent. Maar dat model, zo zegt de Nationale Bank, is iets te gevoelig voor de ontwikkelingen in de industrie waardoor het beeld wat vertekend wordt.

De Nationale Bank verwacht voorlopig dus niet dat de economie zal krimpen, maar erg gerust is de bank niet. 'Met een groei van amper 1 procent, en risico’s die eerder negatief zijn, is het wel mogelijk. Met Duitsland in recessie kunnen we niet zeggen dat het recessierisico volledig uit te sluiten is,' zegt gouverneur Pierre Wunsch.

'Hoe dichter de groei bij nul zit, hoe groter het risico dat we daaronder gaan', zegt Langenus. En de risico's zijn veelvuldig. 'Denk aan de Brexit, hogere invoertarieven en een stijging van de olieprijs, die de koopkracht aantast', zo vult Geert Langenus aan.

Geen regering

Langenus wijst erop dat de arbeidsmarkt het nog altijd relatief goed doet. 'De interimarbeid daalt, maar dat is misschien ook omdat bedrijven door de war for talent sneller aanwerven. De werkgelegenheid blijft heel sterk.'

Dat er geen federale regering is, beschouwt gouverneur Wunsch als een risico. 'Niet dat het uitblijven van een regering een recessie zal veroorzaken. Maar het maakt het wel moeilijker om maatregelen te nemen als de conjunctuur achteruitgaat.'

Om snel uit een eventuele recessie te geraken, pleit Wunsch voor snelle tijdelijke maatregelen, zoals een btw-verlaging. 'Dat zou je kunnen doen voor één jaar, of nog een jaar langer indien nodig, om die daarna terug te draaien.' Investeren werkt niet om snel uit een crisis te geraken, stelt de gouverneur. 'Tussen de beslissing en de uitvoering ligt teveel tijd. Denk maar aan de tijd die nodig is om de vergunningen te bekomen.'