Sociaal akkoord bij Skeyes over uurroosters
Foto: ISOPIX

Bij Skeyes, het vroegere Belgocontrol, is binnen het paritair comité een akkoord gesloten over het ‘planningsmechanisme’, of de uurroosters voor de luchtverkeersleiders. Het akkoord werd ondertekend door de directie en de socialistische én liberale vakbonden. Het ACV onthield zich.

Er werden ook vier akkoorden afgesloten over andere aangelegenheden die verband houden met de werkorganisatie. 'Het akkoord over de werkplanning is een belangrijke stap in het langlopende sociaal overleg bij skeyes dat eerder al leidde tot akkoorden op 22 maart en 10 mei van dit jaar. Dankzij de akkoorden kan skeyes de veiligheid van het luchtverkeer blijven garanderen en de Europese regelgeving rond fatigue management en rostering vanaf 1 januari 2020 implementeren', aldus het bedrijf.

Het akkoord regelt de planning van de uurroosters bij de luchtverkeersleiders. Dat is al enkele maanden een heikel punt. Het akkoord werd uiteindelijk ondertekend door de directie en de socialistische én liberale vakbonden.

Vakbond ACV onthield zich, zegt secretaris Kurt Callaerts. 'Er zijn in de oorspronkelijke tekst enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd waar we op hadden aangedrongen. Zo diende elke luchtverkeersleider tweemaal per jaar oproepbaar te zijn ongeacht hun shift. Dat is uit de tekst gehaald.' Problematisch blijft volgens de ACV'er dan weer dan de luchtverkeersleiders pas twee weken op voorhand hun uurrooster weten, vroeger was dat twee maanden.

De christelijke vakbond gaat zich nu intern beraden. Vakbondsacties - zoals in het verleden wel eens vaker het geval bij het bedrijf - zijn voorlopig niet aan de orde, aldus de vakbondsman. 'De oorspronkelijke tekst is fundamenteel gewijzigd. Acties zijn niet meteen aan de orde'.

Skeyes-CEO Johan Decuyper hoopt dat het akkoord 'de vicieuze cirkel van wantrouwen' bij het bedrijf doorbreekt.

Skeyes werd maandenlang geplaagd door sociale acties en diende regelmatig 's nachts het luchtruim te sluiten. 'We hopen nu op positieve impulsen.'

Het akkoord, aldus de CEO, past in de modernisering van Skeyes en moet de professionaliteit en continuïteit van de dienstverlening verzekeren. 'Het akkoord is noodzakelijk om als professioneel en modern bedrijf te kunnen werken, terwijl het de werknemers nog steeds de nodige flexibiliteit biedt, met respect voor de sociale wetgeving'.