Het opduiken van nieuwe elementen in verband met Dominique Leroy lag aan de basis om haar op 20 september al te laten vertrekken, zegt Stefaan De Clerck, voorzitter van Proximus. Volgens hem speelden de vakbonden, de media en de aandelenverkoop van Leroy een rol in het besluit Leroy al op 20 september te laten gaan.

De Clerck zei dat het niet langer wenselijk was dat Leroy tot 1 december bleef. Een cocktail van elementen leidde ertoe dat dit niet langer de aangewezen weg was. De Clerck sprak over de rol van de vakbonden, de media en de kwestie van de FSMA, de toezichthouder die vragen had over de aandelenverkoop door Leroy.

De Clerck gaf daarmee aan dat de raad van bestuur in de achtervolging zat. Dat is ook het beeld dat eerder ontstond. Proximus kon afgelopen zomer alleen maar akte nemen van de beslissing van Leroy om naar KPN te vertrekken.  Een niet-concurrentiebeding was niet van toepassing. De informatiesessie in het parlement bracht uiteindelijk geen nieuwe feiten aan het licht.

De Clerck bevestigde het feitenrelaas dat Leroy aanvankelijk wou blijven, maar anders besliste na politieke feedback. Ze gaf op 3 juli schriftelijk aan dat ze haar contract wilde verlengen, op voorwaarde dat ze een langetermijnbonus kreeg. De regering vond het niet opportuun om die toe te staan terwijl er onderhandeld werd over het schrappen van 1.900 banen bij Proximus. De raad van bestuur maakte de bonus afhankelijk van het realiseren van het transformatieplan. Proximus stelde op 30 juli een nieuwe versie van de contractverlening op. 

Maar op 27 augustus liet Leroy weten aan De Clerck dat ze er sterk aan dacht om om haar contract niet te vernieuwen en dat ze een 'andere internationale uitdaging’ aanging. Pas op 2 september zei ze dat het om KPN ging. Op donderdag 5 september liet ze definitief weten dat ze haar contract niet zou verlengen en dat ze op 1 december wou vertrekken.

De Clerck consulteerde de bestuurders daarop telefonisch. Die gingen volgens hem in op haar vraag om nog tot 1 december te blijven. Volgens De Clerck is het transformatieplan bij Proximus, waarbij 1.900 mensen weg moeten, bij niet alleen een plan van Leroy maar ook van de raad van bestuur. Hij hoopt dat het overleg op korte termijn verdergezet kan worden.

Extra bonus nodig

De Clerck zei ook dat hij het loonplafond niet in vraag stelt, maar dat er wel gediscussieerd wordt over een langetermijnbonus. ‘Die discussie bestond al vanaf de eerste dag.' John Crombez (SP.A) vond dat een lachertje. Een extra bonus komt neer op een een hogere vergoeding, zei hij. De Clerck verdedigde zich door te verwijzen naar de lonen bij andere telecombedrijven, die veel hoger zijn. Zowel De Clerck als minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) verdedigde het idee van een langetermijnbonus.

De Backer vindt wel dat er met het huidige pakket in principe een goede ceo gevonden moet kunnen worden, maar hij pleitte voor een ‘open search’. Op basis van de resultaten daarvan moet dan ‘een mooi pakket samengesteld worden.’

Hij wees ook op de rol van de aandeelhouders en de raad van bestuur. ‘Ik ben een groot voorstander van de wet van 2015: de rollen zijn netjes verdeeld, de regering volgt de corporate governance. De raad van bestuur neemt beslissingen in het belang van het bedrijf.’

De Backer vindt het een goed idee om alle participaties in een staatsholding te stoppen om ze zo beter te kunnen beheren. ‘Dat is wellicht iets voor de volgende regering.’ Het loonpakket, het plafond en het niet-concurrentiebeding zijn een zaak voor de raad van bestuur, zei hij.