Joodse vereniging boos om ‘racistisch’ teken in woordenboek Vlaamse gebarentaal
Het gebaar waarbij een gebarentolk een grote haakneus omlijnt, zou ‘vernederend voor joden’ zijn. Foto: Woordenboek Vlaamse gebarentaal

De Europese Joodse Vereniging heeft haar beklag gedaan bij de Universiteit Gent om de manier waarop de onderwijsinstelling het woord ‘jood’ heeft opgenomen in het woordenboek Vlaamse Gebarentaal. Een video toont een model dat een grote haakneus tekent in de lucht.

Het was een joodse familie die de video’s had gezien op de website van het woordenboek Vlaamse gebarentaal die misnoegd de Europese Joodse Vereniging had gecontacteerd, zo schrijft The times of Israel.

De Europese Joodse Vereniging nam de klacht over en richtte een schrijven aan de Universiteit Gent. Volgens The times of Israel vraagt ze daarin aan rector Rik Van de Walle om de video in kwestie te verwijderen uit het woordenboek Vlaamse gebarentaal.

Het onlinewoordenboek toont vijf mogelijke manieren om het woord jood uit te beelden. ‘De eerste twee video’s tonen de standaardwijze’, schrijft Menachem Margolin, directeur van de Europese Joodse Vereniging, in The times of Israel. Beide video’s tonen een man die over een denkbeeldige baard wrijft.

Margolin: ‘De derde video, waarin pijpenkrullen worden uitgebeeld, is op het randje van aanvaardbaar, hoewel die misleidend is. De laatste twee video’s, waarbij een gebarentolk een grote haakneus omlijnt, zijn eenvoudigweg racistisch en vernederend voor joden.’

‘Stereotiep en racistisch’

Hoewel onder de drie video’s die in slechte aarde vallen duidelijk staat dat die een negatieve connotatie dragen, wil de Europese Joodse Vereniging toch dat die uit het woordenboek verwijderd worden.

‘Als het doel van dit project was om de standaardwijze waarop ‘jood’ wordt uitgebeeld uit te breiden, dan is dat zeker gelukt, en wel op de meest stereotypische en racistische manier die je maar kan bedenken’, vervolgt Margolin. ‘We hopen zeker dat dergelijke stereotypen niet het beleid van de Universiteit Gent weerspiegelen, noch van haar studenten.’

‘Geen waardeoordeel’

N-VA-Kamerlid Michael Freilich laat via Belga weten zich bij die kritiek aan te sluiten. ‘De grote haakneus is een eeuwenoud en achterhaald antisemitisch cliché’, zegt Freilich, die evenzeer de Universiteit Gent met de vinger wijst.

De UGent wijst er tegen Belga echter op dat het woordenboek het resultaat is van lexicografisch onderzoek dat door het Vlaams Gebarentaalcentrum is verricht. Bij dat onderzoek waren onderzoekers van meerdere Vlaamse universiteiten betrokken.

‘In het woordenboek zijn ook gebaren opgenomen die ontstaan zijn toen bepaalde stereotypen nog gangbaar waren’, laat de UGent weten. ‘De onderzoekers nemen echter geen standpunt in over die gebaren, en vellen er geen waardeoordeel over. Het woordenboek staat op de UGent-server omwille van zijn ontstaansgeschiedenis’, geeft de universiteit nog mee, die beklemtoont dat het niet gaat om een nieuw gebaar, maar een oud gebaar dat eenvoudigweg door de onderzoekers geregistreerd werd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig