Personeelstekort in zorgsector vraagt flexibelere taakverdeling
“Een verpleegkundige kan bepaalde taken overlaten aan andere zorgprofielen”, oppert Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Foto: Jobat.be
De taakafbakening van zorgverleners, zoals verpleegkundigen en zorgkundigen, moet flexibeler. “Wij pleiten voor meer openheid. Als antwoord op veranderende zorgnoden en het grote tekort aan personeel is er dringend nood aan een flexibelere personeelsnorm. Het is alarmcode rood”, klinkt het bij koepelorganisatie Zorgnet-Icuro.

Wie mag bijvoorbeeld een spuitje geven of een stoma aanbrengen? Dat wordt bepaald door het federaal KB 78, dat de invulling van het zorgberoep in ons land regelt. Deze wet is later wat gefinetuned, al legt hij nog steeds de basis voor het zorgberoep. “Zorg is in ons land onderhavig aan heel veel regels. Dat is natuurlijk goed, want het garandeert de kwaliteit ervan”, stelt Margot Cloet, die sinds twee jaar gedelegeerd bestuurder is bij Zorgnet-Icuro.

Maar tegelijk is die wetgeving, die toch al ruim veertig jaar oud is, volgens haar dringend aan aanpassing toe. “Vandaag kunnen we in sommige gevallen toch spreken van een zekere overregulering. Het zou anders kunnen. Een verpleegkundige kan dan bijvoorbeeld bepaalde technische of complexe taken uitvoeren, maar sommige taken overlaten aan andere zorgprofielen, ook al hebben die daar vandaag volgens de wetgeving niet het juiste diploma voor”, stelt Margot Cloet.

Dubbele uitdaging

Het verzoek vanuit Zorgnet-Icuro voor een zekere flexibilisering van de personeelsnorm is zeker ingegeven vanuit het grote tekort aan zorgpersoneel. De wetgeving is vandaag soms rigide en niet aangepast aan de hedendaagse noden. Daarom neemt Cloet zich voor om actoren als de overheid en de sociale partners te sensibiliseren. “Wij merken dat de klassieke recepten niet meer werken om dat tekort weg te werken. Het is alarmcode rood”, stelt ze. Bovendien hebben bepaalde maatregelen onvermijdelijk gevolgen. “Door de bachelor verpleegkunde naar vier jaar te brengen, staat de arbeidsmarkt een jaar stil, omdat er dat jaar geen verpleegkundigen afstuderen.”

Lees verder...

>

>

>