Katholiek onderwijs wil af van juridische ‘grijze zone’ rond toediening zorg op school
Lieven Boeve van de katholieke onderwijskoepel: ‘De huidige wetgeving plaatst leraren in een grijze zone.’ Foto: rr

De federale en gewestelijke ministers van Volksgezondheid stelden al in 2017 een protocolakkoord op over de uitoefening van gezondheidszorg op school, maar de concrete regelgeving blijft uit.

Geef je een leerling met ADHD een pilletje wanneer de ouders erom vragen? Ververs je een verband bij een open wonde? Zet je een vingerprik bij een diabetespatiëntje dat dat zelf niet durft? Geef je sondevoeding aan een leerling met een ernstige motorisch beperking? Het gaat hier om taken waarvoor geregeld naar leerkrachten wordt gekeken, hoewel die daar juridisch gezien geen bevoegdheid toe hebben.

‘Veel scholen willen hun leerlingen de nodige zorg bieden, maar de huidige wetgeving plaatst leraren in een grijze zone, zeker als het om verpleegkundige handelingen gaat’, weet Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De federale en gewestelijke ministers van Volksgezondheid stelden al in 2017 een protocolakkoord op over de uitoefening van gezondheidszorg op school, maar de concrete regelgeving blijft uit.

Dilemma

Scholen en leerkrachten komen daardoor voor een dilemma te staan: helpen of juridisch op veilig spelen? Om die vraag te beantwoorden, bezorgde de katholieke onderwijskoepel haar scholen een leidraad, volledig in de geest van het protocolakkoord. Een verpleegkundige kan de taken coördineren, de verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de bekwame helper, bijvoorbeeld een leraar die hiervoor opleiding volgde. De koepel knoopte ook gesprekken aan met verzekeringsmaatschappijen om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij medische handelingen van leraren te verzekeren. Twee maatschappijen toonden zich hiertoe al bereid.

De aanpak van het Katholiek Onderwijs biedt een welgekomen tijdelijke oplossing, maar een wettelijk kader blijft nodig, ook op het vlak van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De koepel vraagt dan ook dat de volgende regering daar werk van maakt ‘zodat het recht op onderwijs voor alle leerlingen kan worden waargemaakt’.